‘Investeren in slagvaardig ambtelijk apparaat’

Van onze redactie
Willemstad - Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) heeft zijn voorstel voor de begroting 2024 ingediend om het evaluatie- en goedkeuringsproces in te gaan. Zo meldt BPD.

bpd,,Naast rekening te hebben gehouden met de algemene taken, de dienstverleningstaken en de wetgevingstaken, is in de conceptbegroting ook rekening gehouden met acties en projecten uit het Regeerprogramma 2021-2025 en de uitvoeringsagenda van het Landspakket.”
Minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) geeft in de conceptbegroting aan welke fondsen hiervoor benodigd zijn gedurende de meerjarenperiode 2024-2027. ,,Het gaat om een aantal hervormingen waarvoor de voorbereidingen inmiddels al gestart zijn.”
Eén daarvan is de hervorming van het ambtelijk apparaat. BPD: ,,Het ambtelijk apparaat dient slagvaardig, efficiënt en effectief te worden met voldoende uitvoeringskracht.”
Dit kan bereikt worden, aldus het ministerie, ‘door middel van digitalisering waarbij met minder mensen meer gedaan kan worden’. VVU, Vervroegde Vrijwillige Uitdiensttreding, heeft de grootte van het ambtelijk apparaat met circa 600 personen gereduceerd en nu zal gedurende een meerjarenperiode geïnvesteerd moeten gaan worden om de noodzakelijke hervormingen te laten plaatsvinden.
Minister Martina geeft aan dat, ‘wil men de hervormingen succesvol doorvoeren het belangrijk is dat er gedurende een meerjarenperiode voldoende fondsen beschikbaar zijn ter wille van de continuïteit’. De conceptbegroting 2024 biedt hier volgens BPD ‘een goede basis voor’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.