Windparken op zee moeten 5 gigawatt stroom gaan opwekken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao en Nederland hebben gezamenlijk het Memorandum of Understanding (MoU) ‘Hernieuwbare energie’ ondertekend.

jettenmouDe ondertekening vond gisteren plaats door MEO-minister Ruisandro Cijntje (PNP) en de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) bij Fort Nassau. Het is de bedoeling dat Curaçao in 2035 5 gigawatt aan hernieuwbare energie opwekt met drijvende windparken op zee. Ter vergelijking: de ambitie voor Nederland is om tegen die tijd 21 gigawatt met windenergie op zee te realiseren.
Andere aanwezigen bij de ondertekening waren premier Gilmar Pisas (MFK), de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Carlson Manuel, Ramon Chong, als vertegenwoordiger van de werkgroep Offshore Wind, TNO en vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven die een rol zullen gaan spelen bij de uitvoering van de plannen.
Jetten en Cijntje waren zichtbaar in hun nopjes met de ondertekening van het document. Zoals Jetten zei: ,,Dit is een symbolische en belangrijke bijeenkomst waarnaar ik heb toegeleefd.” De Nederlandse minister kreeg als eerste het woord en hij vertelde waarom juist Curaçao uitermate geschikt is voor de opwekking van groene energie. ,,Curaçao is aan de ene kant kwetsbaar, maar het is ook een ontzettend kansrijke plek. Er zijn maar weinig plekken in de wereld waar zoveel zon en wind aanwezig is, waarvan je schone elektriciteit kunt produceren. En binnen de Caribische regio zijn er maar weinig plekken waar je die schone energie kunt omzetten in nieuwe vormen, zoals waterstof.” Andere voordelen die Jetten noemde zijn dat - door de raffinaderij - de benodigde kennis, kunde en infrastructuur aanwezig zijn. Ook ziet hij groene energie als een exportproduct, zodat ook andere landen in Noord-Amerika en Europa kunnen meeprofiteren van de op Curaçao opgewekte energie.
Vervolgens kreeg Cijntje het woord, die het een eer vond om de lokale overheid te mogen vertegenwoordigen bij deze memorabele gebeurtenis. ,,Sinds het doen van mijn voorstel voor het instellen van een programma-organisatie op 22 september vorig jaar, heb ik naar dit moment uitgekeken”, aldus Cijntje, die trots is op het MoU dat een basis legt voor een samenwerking op basis van wederzijds gewin, gelijkheid en wederkerigheid tussen de landen.
,,Maar mijn ambitie gaat verder”, zegt de MEO-minister. ,,Mijn ambitie is dat Curaçao een leidende positie inneemt in de regio en als vernieuwer optreedt in de productie van groene energie voor eigen gebruik en export. Dit is belangrijk, ter ondersteuning van ons voorgenomen economische beleid op duurzaamheid en diversificatie van de economie. Mijn focus is, en ik spoor aan tot uitvoering, uitvoering en nog eens uitvoering.” Cijntje besluit zijn speech met het voornemen, met het oog op het realiseren van 5 gigawatt in 2035, om in 2026 het eerste demonstratieproject operationeel te krijgen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.