‘Tweedehands werktuigen zijn welkom’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onder het kopje ‘resocialisatie’ schrijft de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), in een brief aan de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) dat ‘de uitvoering van bestaande resocialisatieprogramma’s en ontwikkeling van nieuwe programma’s wordt bemoeilijkt door financiële uitdagingen’.

F11 Voor resocialisatie geen geld,,Desondansk streeft Curaçao naar voldoende perspectief voor gedetineerden om succesvol en volwaardig te re-integreren in de maatschappij”, aldus Hato. Hij schrijft dit in de brief waarin hij ook om hulp vraagt voor de bouw van een nieuwe gevangenis of voor het opknappen van het huidige Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) en de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC).

De minister wijst op de dringende behoefte aan werktuigen en het gros van de faciliteiten in de detentiecentra waarvan de levensduur ten einde is gekomen en niet meer functioneren. Dit is belangrijk voor de dagbesteding, zo wordt uitgelegd. Ook wordt gewezen op de zaak Murray, en uitgelegd dat er onvoldoende psychiatrische zorg geboden kan worden. ,,Het Koninkrijk riskeert een verscherpt toezicht nu de voorgang in de mogelijkheden voor langgestraften sinds het vonnis onvoldoende (lijken) te zijn geweest.” En zo wijst hij er Weerwind op, er lopen nu twee zaken van langgestraften die opgesloten zitten onder dezelfde beperkte mogelijkheden.

Kortom: ,,De huidige situatie is dusdanig dat niet, althans nauwelijks, althans in onvoldoende mate invulling kan worden gegeven aan een gezonde dagbesteding en resocialisatie- en rehabilitatietrajecten voor zowel volwassenen als jeugdigen.”

En daarom besluit Hato zijn schrijven als volgt: ,,Met gepaste eerbied jegens de intensieve samenwerking tussen onze ministeries, is mijn specifieke verzoek in deze om in het kader van de resocialisatietrajecten voor gedetineerden, nieuwe- of gebruikte werktuigen die niet langer bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in gebruik zijn, ter beschikking te stellen, althans te schenken aan de JJIC of SDKK.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).