Over opschoning invorderingsbestand 2017 en ouder

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het OM is het gesprek aangegaan met de minister”, laat de woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten als het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van berichten vraagt of het OM minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft aangesproken over diens mededeling/besluit inzake opschoning belastinginvorderingen van 2017 en ouder.

SilvaniaVerwezen wordt naar een persbericht dat het kabinet van de minister van Financiën begin deze maand deed uitgaan: ‘Aanpassing invorderingsbeleid Belastingdienst’. De OM-woordvoerder laat weten dat ‘het OM zich hier volledig in kan vinden’.
Silvania zelf reageert niet op vragen van deze krant om een reactie. Eerder dit jaar antwoordde hij ook niet toen de bewindsman werd verzocht om een ‘beslisdocument’. ,,De wettelijke basis voor het kwijtschelden van belastingschulden van 2017 of ouder, wat rond het afgelopen weekeinde bekend werd gemaakt door minister Silvania, lijkt (vooralsnog) te ontbreken”, schreef de redactie begin februari.
Vragen hierover aan de minister werden ontweken of bleven onbeantwoord, terwijl hij normaal gesproken veel van dit soort documenten - in het kader van de door hemzelf gepropageerde transparantie - publiceert op zijn Facebookpagina. Ten minste drie vooraanstaande belastingadviseurs op Curaçao lieten het Antilliaans Dagblad toen weten zo’n officieel stuk niet te hebben gezien. De Ontvanger gaf geen inhoudelijke respons. Later bleek dat er een besluit van de ministerraad hierover zou bestaan.
In zijn speech ‘De Curaçaose belastingheffing anno 2023’ afgelopen maandag tijdens een symposium op Aruba sprak Silvania over ‘actieve invordering’, maar dat zijn nieuwe beleid er in essentie op neerkomt ‘dat aanslagen die betrekking hebben op de belastingjaren 2017 en ouder niet meer actief worden ingevorderd’. ,,Dit betekent nadrukkelijk niet dat de schulden zijn kwijtgescholden”, voegde hij er meteen aan toe. Dit is in lijn met het persbericht waar het OM content mee is.
,,Uiteraard is een actieve invordering van essentieel belang voor de Belastingdienst en des te meer voor de Curaçaose bevolking. Uit internationaal onderzoek van de Oeso is gebleken dat de invorderingskans van belastingschulden afneemt naarmate de tijd voortschrijdt. Dat betekent dat hoe ouder een aanslag is, des te moeilijker het is om in te vorderen. Soortgelijk onderzoek op Curaçao heeft tot dezelfde conclusie geleid. Om ervoor te zorgen dat het invorderingsbestand tot een beheersbaar niveau wordt teruggebracht is door de Belastingdienst een aanpassing doorgevoerd aan het invorderingsbeleid. Dit beleid heeft de Belastingdienst als geheel in de gelegenheid gebracht om achterstanden weg te werken.”
Het betekent, aldus de minister, dat de Belastingdienst zijn invorderingscapaciteit zal richten op jonge aanslagen met een hoge invorderingskans. ,,Hierop bestaan uiteraard uitzonderingen.” Voor de Curaçaose fiscus zijn er voor het jaar 2023 doelstellingen vastgesteld die ertoe moeten leiden dat de organisatie nog dit jaar de laatste achterstanden wegwerkt. Verder moet de Belastingdienst ‘in de actualiteit blijven werken’, aldus Silvania.
Nu blijkt dat het OM de afgelopen periode met hem ‘hierover het gesprek is aangegaan’. Deze krant berichtte onlangs ook dat uit een gevoerde rechtszaak was gebleken hoe justitiële instellingen en juristen worstelen met de vraag hoe om te gaan met de door de minister van Financiën aangegeven vrijstelling van belastingschulden van 2017 en daarvóór. De officier van justitie schreef de advocaat van twee verdachten hier een brief over, waarna de advocaat dit opvoerde tijdens de rechtszaak en het gerecht zich moe(s)t buigen over dit vraagstuk.

Saneringsregel al sinds 2010 toegepast...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.