Status ‘increased monitoring’ zou funest zijn voor reputatie en betalingsverkeer

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is uitermate belangrijk dat Curaçao aan de vereisten van de FATF (Financial Action Task Force) voldoet.

F03OP FATF niet voldoen MFK Xavier Silvania JEU,,Doen we dat niet, dan krijgt Curaçao de status van ‘increased monitoring’, met als gevolg dat de vereisten van de Caribische FATF intensiever worden en dat het toezicht wordt verscherpt.”
Maar óók, aldus Financiënminister Javier Silvania (MFK) gisteren op uitnodiging van de belangenvereniging Cifa (Curaçao International Financial Services Association): ,,Eventuele plaatsing van Curaçao op de grijze lijst maakt dat Curaçao minder aantrekkelijk wordt voor investeerders. En een slechte beoordeling kan ook tot gevolg hebben dat de financiële instellingen worden ‘de-risked’ door hun correspondentbanken; met als nadere gevolgen dat het internationale betalingsverkeer belemmerd wordt.”

Een slechte beoordeling is ‘funest voor de reputatie’ van Curaçao en kan behoorlijk schaden, zegt de bewindsman, omdat Curaçao ‘gelabeld kan worden als een witwasparadijs’. ,,En wij weten allemaal dat het altijd veel tijd, veel geld en veel energie zal kosten om de reputatie te herstellen.”

Dus moet er met z’n allen gericht worden gewerkt om een goed resultaat te boeken en dat betekent een intensieve samenwerking tussen de regering, de publieke sector en de private sector, aldus de bewindsman die Cifa bedankt voor de ondersteuning aan de speciaal hiervoor opgerichte commissie. ,,De uitdagingen zijn groot, maar met de juiste mentaliteit en focus zal het ons lukken.”

Curaçao maakt deel uit van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) die zorgdraagt voor het nakomen van de 40 aanbevelingen van de FATF. In juni 2024 wordt de Curaçaose wetgeving geëvalueerd door de CFATF. De evaluatie ziet op de effectiviteit en implementatie van de Curaçaose wet- en regelgeving ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel door witwassen en terrorismefinanciering.
De evaluatie die Curaçao zal ondergaan is een zogeheten ‘peer review’ (ofwel een collegiale toetsing). De leden van de CFATF zijn overeengekomen om gemeenschappelijk tegenmaatregelen te nemen om het witwassen van geld aan te pakken. Conform de standaardprocedure ondergaan de leden van CFATF periodiek een evaluatie om te beoordelen in welke mate de leden voldoen aan de 40 aanbevelingen.

Volgend jaar, in 2024, wordt Curaçao geëvalueerd op de nakoming van deze aanbevelingen. Curaçao was voor het laatst geëvalueerd in 2012 tijdens de derde ronde. Toen ging het alleen om de beoordeling van de technische naleving.
Tijdens deze vierde evaluatieronde ligt het accent meer op effectiviteit van de maatregelen die Curaçao heeft genomen om de geïdentificeerde risico’s te mitigeren.

‘Goed voorbereid zijn op evaluatie’
Het gaat hierbij specifiek om risico’s op het gebied van witwassen van geld; financiering van terrorisme; en proliferatie van massavernietigingswapens. In het kader van de CFATF-evaluatie zal moeten worden aangetoond dat Curaçao zich goed heeft voorbereid.

Deze voorbereiding houdt in dat de risico’s die specifiek voor Curaçao van belang zijn geïdentificeerd en aangekaart moeten zijn, aldus minister Silvania. ,,Bovendien moeten wij aantonen dat juist tegen deze risico’s zo effectief mogelijk wordt opgetreden.”

De CFATF-toetsing van de effectiviteit zal in zijn geheel tegen het licht van de geïnventariseerde risico’s van Curaçao worden gehouden. De risico’s voor Curaçao zijn geïnventariseerd door de commissie genaamd, Nationale Werkgroep NRA (National Risk Assessment).

,,Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen moeten wij als land goed voorbereid zijn op de evaluatie. Dit vereist een goede samenwerking tussen de verschillende spelers binnen de publieke en de private sector. Onder leiding en coördinatie van de AML/CFT/CFP-commissie worden momenteel de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.”
De commissie bestaat uit de verschillende toezichthouders, justitiële autoriteiten en andere relevante instanties uit de publieke sector. Onderdeel van de voorbereidingen is het verzamelen van de nodige data en documenten ten behoeve de beoordelaars van de CFATF.

Silvania: ,,Het verzorgen van trainingen aan stakeholders en het bewust maken van de gemeenschap van het belang van de aanstaande evaluatie is essentieel voor een goed verloop van de evaluatie.” In dit kader zullen diverse trainingssessies georganiseerd worden. In samenwerking met onder andere Cifa wordt binnenkort ook een publiciteitscampagne opgestart.

De eerste training dit jaar staat gepland voor 10 tot en met 12 mei. Het wordt een pre-assessment training voor zowel de publieke als de private sector. Het doel van de pre-assessment training is om de deelnemers een idee te geven van de aandachtspunten van de evaluatie ter plekke. Om de voorbereidingen in goede banen te leiden zijn er al contacten gelegd met internationale deskundigen om ons bij te staan in dit traject, zo vertelde de minister.

Beoordeelde landen worden na de plenaire zitting geplaatst in één van twee trajecten van follow-up: Reguliere follow-up; of verhoogde bewaking (‘increased monitoring’). Reguliere follow-up is het standaard controlemechanisme en zorgt voor een continu systeem van monitoring voor alle beoordeelde landen. Landen in deze categorie rapporteren aan de plenaire vergadering na tweeëneenhalf jaar (vijf plenaire vergaderingen) vanaf de goedkeuring van hun Mutual Evaluation Report (MER).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.