Werf wil om concurrerend te zijn een meer flexibele arbeidspool

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De staking is voorbij”, zegt directeur Peter Luiten van Damen Shiprepair Curaçao. ,,De middagploeg is gewoon weer aan werk gegaan.” Een deel van het personeel legde gisterochtend het werk neer uit onvrede over het inhouden van overtime-toeslagen die voor een deel ingezet waren in een timeback-regeling. Ze blokkeerden de toegangspoort.

Damen7Maar volgens de directie was het snel afgelopen. ,,We zijn in overleg met de vakbond onder leiding van de Landsbemiddelaar. De gesprekken worden voortgezet”, aldus Luiten. Veel details kan hij niet geven ‘zolang de onderhandelingen nog gaande zijn’.
Vakbondsleider Angelo Meyer van PWFC geeft op zijn beurt aan dat er gisteren een ‘heftige vergadering’ heeft plaatsgevonden tussen directieteam, vakbond en Landsbemiddelaar Alfeo Profas en in aanwezigheid van Randolph ‘Dois’ Gijsbertha namens het ministerie van SOAW (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn).
Afgesproken is daarbij dat de werknemers uiterlijk vrijdag het ingehouden bedrag alsnog ontvangen. Het betreft een uitbetaling van de overtime-toelage die het management had toegerekend aan timeback-uren. Volgens PWFC kan dat niet zomaar eenzijdig worden ingehouden. Damen wil in verband met flexibilisering van de arbeid op dit punt een aanpassing, maar daarvoor moet elk van de personeelsleden toestemming geven. Het gaat om 120 werknemers, aldus Meyer.
De directie wil de bestaande cao-afspraken scherper gaan naleven ten aanzien van het uitbetalen van overwerk. Een en ander heeft te maken met de slechte bedrijfsresultaten van afgelopen jaar.Damen2
Het nieuwe managementteam van Damen, dat medio 2022 is aangesteld, heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar het steunprogramma vanuit Nederland kunnen afronden waardoor naar eigen zeggen de vooruitzichten van de werf een positieve wending konden krijgen.
Echter, de bedrijfstop is van mening dat het realiseren van het investeringsplan voor de werf vanuit overheids-nv CDM Holding in combinatie met een omvangrijke schuldsanering van Damen Nederland niet toereikend is om de werf naar de toekomst toe winstgevend te maken. Er zal ook invulling gegeven moeten worden aan de acties uit het operationeel herstructureringsplan, wil de werf weer concurrerend zijn en een gezond bedrijf worden dat op eigen benen kan staan.
Maar de noodzaak om te veranderen wordt volgens het management niet door het gehele personeel gedragen. Het is al vanaf eind vorig jaar onrustig op de werf. In december heeft een deel van het personeel voor meerdere dagen het werk neergelegd omdat de directie na maanden durend overleg met de vakbond besloot om schemawerk door te voeren. Uitstel was bedrijfseconomisch niet verstandig en de verandering was in de ogen van de leiding feitelijk niets meer dan het naleven van de gemaakte afspraken die in de cao van de werf waren vastgelegd.
Op de vraag wat schemawerk precies inhoudt, geeft directeur Luiten Damen Curaçao de volgende toelichting: het schemawerk gaat uit van een zevendaagse werkweek die is vastgelegd in de cao. De werkweek is dus van maandag tot zondag waarin elke werknemer ingedeeld wordt om vijf dagen per week te komen werken. Het personeel en de vakbond PWFC zijn bereid hieraan hun medewerking te geven, maar hebben tot nu toe geen overeenstemming met de directie van Damen bereikt.
Al eerder verklaarde Luiten dat de problemen van de werf alleen kunnen worden opgelost als er een ‘shared reality’ is bij alle belanghebbenden. Na de zwaar verliesgevende covidjaren boekte de werf ook in 2022 een exploitatietekort. De directie van Damen Nederland heeft aangeven dat de werf op Curaçao in 2023 ‘op eigen benen moet gaan staan’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.