MFK en PNP willen onaangename verrassingen voorkomen

Van een onzer verslaggever
Willemstad - Tijdens een zogenoemde ‘fractieraad’, bestaande uit vertegenwoordigers van de fracties van de coalitiepartijen MFK en PNP, wordt het verloop van elk Statendebat voorbereid.

statenZo valt op te maken uit het Protocol van Samenwerking (Protokòl di Trabou i Komunikashon), waar beide regeringspartijen momenteel de laatste hand aan leggen. Daarin wordt afgesproken dat fractieleden van de coalitie maar ook ministers zich zullen inspannen te voorkomen dat de ander wordt verrast, te kijk wordt gezet of voor een voldongen feit wordt gesteld. Moties, amendementen of interpellatieverzoeken moeten daarom vóóraf worden voorgelegd.
Als er gestemd wordt over politiek gevoelige zaken, hebben de fractieleiders voorafgaand overleg. Indien zij er niet uitkomen, dan wordt het dispuut geëscaleerd naar het niveau van de partijleiders; in dit geval de regering, want momenteel zijn dat de MFK-premier Gilmar Pisas en de PNP-vicepremier Ruthmilda Larmonie-Cecilia (wat het ‘dualisme’ - namelijk ‘de regering regeert en het parlement controleert’ - in de weg kan staan, red.).
Dit alles neemt niet weg dat volgens het protocol elk van de leden van de coalitie in de Staten ‘conform zijn/haar geweten mag stemmen’, daarbij ook rekening houdend met wat de Staatsregeling hierover stelt (daarin staat dat ‘de leden stemmen zonder last’, dat wil zeggen zonder opdracht, en betekent dat een Statenlid zich niet mag laten opdragen om op een bepaalde manier te stemmen; de volksvertegenwoordiger moet dit op basis van eigen inzicht en overtuiging doen, red.).
,,Maar voorkomen moet worden de ander te verrassen”, is feitelijk de kern van de beoogde afspraken. Het protocol schrijft daarvoor allerlei overleggen voor: op partijleidersniveau; op het niveau van een ‘coalitieraad’ met onder meer de partijvoorzitters erbij; op het niveau van de genoemde ‘fractieraad’; maar ook afspraken ten aanzien van de ministeriële verantwoordelijkheid, waarmee vooral wordt bedoeld dat andere bewindslieden zich niet met de portefeuille van een collega-minister bemoeien, althans niet publiekelijk.
Momenteel wordt gewerkt met de versie 2.0, maar het is onbekend of er nog veel aan moet worden gesleuteld. Het document is het gevolg van botsingen eerder dit jaar, waarbij vooral MFK zich ‘overvallen’ voelde door twee PNP-fractieleden die met een motie van de oppositie meestemden. MFK liet de kwestie hoog oplopen, maar PNP steunde de eigen parlementariërs. Ook was er het geval waarbij de MFK-minister van Financiën zich openlijk kritisch uitliet over het werk van de PNP-minister van Economie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).