Regering wil gemachtigde aanstellen; alleen dan voorschot Land

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering is bereid tot een voorschot aan het noodlijdende CMC, maar onder de harde voorwaarde van aanwijzing van een gemachtigde namens de regering die alle uitgaven van het ziekenhuis eerst goedkeurt.

Confrontatie CMCEen soort ondercuratelestelling dus.
Dat staat in een brief van premier Gilmar Pisas (MFK) aan de raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC) van het Curaçao Medical Center. De brief is in handen van het Antilliaans Dagblad. In het schrijven haalt de regeringsleider hard uit naar de directie. Pisas beschuldigt hen van het hebben van een ‘politieke agenda’ en ‘sensatiezucht’; dit laatste door met grote regelmaat brieven te sturen naar de Staten en daarmee indirect naar de media, aldus de minister-president.
Ook het feit dat daarbij het College financieel toezicht (Cft) en nu eveneens het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) erbij wordt betrokken steekt, en is volgens Pisas ‘kennelijk om zijn eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en maximale druk uit te oefenen op de regering’.
Voor de ministers in Fòrti is de maat vol, want zo stelt de premier, met de laatste brief (van 2 maart 2023) van CMC is ‘wel duidelijk een belangrijke grens voor de regering overschreden’: ,,Namelijk de grens waarbij de regering nog op een loyale, apolitieke, constructieve medewerking van de RvB van het CMC kan rekenen in deze voor de CMC-entiteiten meest cruciale periode, waarin er kennelijk sprake is van een mogelijke deconfiture nu het vermogen van CMC tot en met 31 december 2022 een substantieel tekort laat zien (van 213 miljoen gulden).”
Pisas wijst erop ‘dat deze RvB (hoofdelijk) verantwoordelijk is’ voor een belangrijk deel van de over de afgelopen drie jaar ontstane vermogenstekorten, maar desondanks ‘blijft het zich op ongekende en ongepaste wijze onnodig polariserend, non-coöperatief en agressief opstellen’. Dit terwijl met het sluiten van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord (BHA) ‘juist gehoopt is dat daarmee, in ieder geval van regeringszijde, een opening werd gemaakt om nader tot elkaar te komen’. ,,In het gezamenlijke belang van de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg binnen het nieuwe ziekenhuis, met inachtneming van het algemeen belang dat de regering nastreeft.”
De drie leden van de RvB van CMC wordt verweten vanaf het begin van de uitvoering van het BHA ten onrechte de uitvoering daarvan te hebben ‘willen torpederen door ‘ad hominem’ aanvallen te doen op leden van de door de regering ingestelde regiegroep’. Die regiegroep is volgens Pisas op professionele wijze en met meer dan voldoende politiek-bestuurlijk toezicht - van drie ministers die het aangaat - onder bijzonder moeilijke omstandigheden bezig de uitvoering van het BHA te coördineren.
,,Dit geschiedt nu ook weer door onterechte aanvallen van de RvB van het CMC over de voortgang in de implementatie van de afspraken in het BHA.” Dan nóg is de premier niet uitgeraasd, want hij hekelt de vele door de RvB geproduceerde correspondenties ‘met aantijgingen en dreigementen jegens de regering’.
Alles overziende is hiermee voor de minister-president aangetoond dat de RvB zich ‘consistent recalcitrant, althans halsstarrig, en zelfs openlijk vijandig opstelt’ tegenover de regering als vertegenwoordiger van de uiteindelijke aandeelhouder (het Land), terwijl de directie volgens Pisas ‘geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor de negatieve resultaten van de afgelopen drie jaar’, te weten: 2019/2020, 2021 en 2022 (medio november 2019 werd het nieuwe CMC in gebruik genomen).

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).