‘Corona heeft Koninkrijksband verstevigd’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Een hernieuwd sociaal contract tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden voor een duurzaam herstel’, was de titel van de presentatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) in de stad Antigua in Guatemala. De SER is bij deze lezing ingegaan op de wijze waarop er gedurende de covid-19-crisis als het ware een hernieuwd sociaal contract is gesloten tussen de vier landen van het Koninkrijk.

F09 SER legt nieuw contract uit 1,,Daarbij werd in hoofdlijnen uitgeweid over de hoofdthema’s uit het landspakket Curaçao en over de economische, financiële, sociale en institutionele hervormingen die noodzakelijk zijn om het eiland weerbaar en veerkrachtig te maken. De rol van de SER als tripartiet adviesorgaan van de wetgever bij dat proces werd nader uitgelegd”, aldus de SER.

In Guatemala was van 14 tot en met 16 februari een Ibero-Amerikaanse bijeenkomst met als centraal thema (vertaald:) ‘Democratie, akkoorden en consensus, wegen naar herstel. Economische en Sociale Raden als instituten die een sleutelrol vervullen voor democratisch bestuur’. De bijeenkomst werd georganiseerd door de SER van Spanje en het Spaanse Agentschap voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (Aecid).

Delegaties van de sociaaleconomische adviescolleges van Spanje, Guatemala, Honduras, Argentinië, Costa Rica, Curaçao, Portugal en de Dominicaanse Republiek, evenals afgevaardigden van soortgelijke instellingen uit Chili, Peru en Uruguay waren daarbij aanwezig. De agenda omvatte presentaties en paneldiscussies over sociale, economische en arbeidsvraagstukken, die voor Latijns-Amerika en de Spaanssprekende landen in de Cariben van belang zijn in aanloop naar de Ibero-Amerikaanse top van staatshoofden en regeringsleiders die op 24 en 25 maart aanstaande zal worden gehouden in de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek Santo Domingo. De titel daar zal zijn (vertaald:) ‘Samen op weg naar een rechtvaardig en duurzaam Latijns-Amerika’.

SER: ,,Hoewel het Land Curaçao, formeel gezien, geen deel uitmaakt van de groep Ibero-Amerikaanse landen, wordt de SER vrijwel altijd uitgenodigd voor dergelijke activiteiten die betrekking hebben op de sleutelrol die sociaaleconomische adviesraden in de regio spelen en bij vraagstukken gerelateerd aan onder meer duurzame ontwikkeling, democratisering, vrede, veiligheid en stabiliteit. Dit vanwege de nauwe en vriendschappelijke banden die de SER onderhoudt met zusterorganisaties uit de regio en met de SER van Spanje.”

De SER was op ambtelijk niveau vertegenwoordigd door de directeur Raul Henriquez, senior-adviseur belast met internationale aangelegenheden Miloushka Sboui-Racamy en adviseur belast met onder andere interinstitutionele zaken Dainadira Martis-Eustatius.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.