Lijkt ‘tegenactie’ voor uitblijven akkoord heropening luchtgrenzen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In plaats van een gezamenlijke slotverklaring over dat er afspraken zijn gemaakt over het geleidelijk heropenen van het maritieme verkeer, verraste de Venezolaanse burgerluchtvaartautoriteit Aviación Civil dinsdag aan het eind van de middag met een post dat al het algemene en commerciële vliegverkeer van en naar Aruba, Bonaire en Curaçao (ABC) tot 30 april verboden is.

Venezuela1Zo constateert het Antilliaans Dagblad. Deze week vond, op uitnodiging van de regering-Pisas (MFK/PNP), op Curaçao de derde zogeheten technische bespreking plaats tussen een Venezolaanse delegatie en alle stakeholders van het Koninkrijk: Curaçao, Aruba, Bonaire en Nederland. Het betrof een vervolg op het overleg van 13 december.
Namelijk, dat de besprekingen hervat zouden worden om over te gaan tot een geleidelijke heropening van de grens (die in februari 2019 unilateraal door Caracas werd gesloten). De inzet was om tijdens het overleg op 31 januari jongstleden concrete afspraken te maken over de eerste fase van de heropening: het maritieme verkeer, in het bijzonder de barkjes.
Naar verluidt wilde Venezuela echter óók met concrete resultaten naar huis terugkeren in het kader van luchtvaart, maar dat is niet gebeurd omdat de diverse koninkrijkslanden een stapsgewijze benadering voorstaan. Prompt sloot Venezuela daarop het luchtruim voor de vliegbewegingen tussen de ABC-eilanden en het grote buurland.
Overigens was het luchtruim al gesloten. Niet vanuit Venezuela. Wel officieel vanuit Aruba, terwijl Curaçao luchtvaartmaatschappijen tot nu toe tegenhoudt. Sinds 31 januari om 16.22 uur geldt een Venezolaans ‘verbod’, zo heeft Aviación Civil officieel kenbaar gemaakt. Dat verbod duurt in principe tot en met 30 april middernacht (23.59 uur). Vliegtuigen die overvliegen (‘overflights’) zijn wel toegestaan.
Maandag hadden de (ei)landen van het Koninkrijk eerst onderling overleg; Curaçao als gastland, Aruba, Bonaire en ook afgevaardigden uit Nederland (Buitenlandse Zaken, Defensie en kustwacht). Dinsdag werd de circa twintig man sterke delegatie uit Venezuela hartelijk welkom geheten.
Volgens een gisteren uitgestuurde persverklaring van de Curaçaose regering is de bespreking ‘in goede sfeer verlopen’, zo meldt de laatste zin. Maar ook dit persbericht kan geen concrete resultaten bekendmaken.
Er wordt in het persbericht voortgeborduurd op de verklaring van 13 december en gemeld dat deze week elk van de landen zijn standpunten en voorstellen naar voren heeft gebracht. Over de terugkeer van de barkjes is uitvoerig gesproken, waarbij het ook ging over de uitwisseling van informatie en de voorwaarden waaronder de Venezolaanse bemanningen toegang wordt verleend.
Ook is het gegaan over een douaneverdrag tussen de landen van het Koninkrijk en Venezuela.

‘Gewerkt aan heropening grenzen’
In de komende periode zal, aldus het communiqué van de regering in Willemstad, verder worden gewerkt aan ‘technische punten om te komen tot een zekere maar geleidelijk heropening van de grenzen’. ,,De regering van Curaçao zal binnenkort een concrete datum vaststellen voor de heropening van de maritieme grens. Ook zal samengewerkt worden om te komen tot geleidelijke heropening van het luchtverkeer.” Einde persverklaring, terwijl de verwachtingen vooraf hooggespannen waren.
En geen slotverklaring dus, ondanks het feit dat premier Gilmar Pisas (MFK) de deelnemers van de bespreking in Acoya Resort nog hoogstpersoonlijk is komen begroeten. De kwestie luchtvaart bleef een heikel punt. De wensen van Venezolaanse zijde werden aangehoord, volledige heropening, maar meer kon er van de zijde van het Koninkrijk ook niet worden gedaan of toegezegd, omdat een mandaat om daarover te spreken ontbreekt.
Dit leidde echter al snel tot de genoemde ‘tegenactie’. Daardoor beperkt het bereikte resultaat zich vooralsnog tot het weer toestaan van de toegang van de Venezolaanse fruit-, groente- en visbarkjes, waarbij het opvalt dat elk van de drie ABC-eilanden eigen criteria hanteert.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.