Alle neuzen dezelfde kant op bij huiselijk geweld


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het startsein is gegeven voor de implementatie van de ‘Kódigo di Protekshon’, wat in Nederland de meldcode huiselijk geweld genoemd wordt.

Protectiecode2Het gaat om een integrale aanpak voor hoe en wanneer in actie gekomen moet worden om op een constructieve manier kindermishandeling en relationeel geweld vroegtijdig te signaleren en te stoppen. Bij de lancering was de Nederlandse Unicef-directeur Suzanne Laszlo aanwezig. Zij sprak haar waardering uit voor de interministeriële aanpak en de gezamenlijk bereikte resultaten. De Kódigo di Protekshon is een onderdeel van de integrale aanpak van de Curaçaose overheid tegen kindermishandeling en relationeel geweld. Samen met de Kódigo wordt ook een nieuw meldpunt in het leven geroepen.
De regering legt uit: ,,De Kódigo di Protekshon is een code die gaat gelden voor alle beroepsgroepen op Curaçao op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheid en justitie. Met de Kódigo di Protekshon worden duidelijke afspraken gemaakt hoe professionals kindermishandeling en relationeel geweld kunnen signaleren en welke stappen ze vervolgens moeten zetten om een onveilige situatie te voorkomen of te stoppen. Het is de bedoeling dat alle professionals die direct met kinderen en volwassenen werken, zoals artsen, verpleegkundigen, docenten en maatschappelijk werkers in de nabije toekomst de Kódigo gaan toepassen.”
Om al deze beroepsgroepen op deze nieuwe manier van werken voor te bereiden heeft het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) een implementatieteam opgezet. Het implementatieteam bestaat uit trajectleiders vanuit elk ministerie. ,,Dit team heeft de afgelopen periode een veranderingsstrategie voorbereid om de professionals in het veld zo goed mogelijk te equiperen. De doelstelling van het implementatieteam is dat in april 2024 de Kódigo di Protekshon volledig ingevoerd en operationeel is. Dat betekent dat dan alle professionals in het veld de code kennen en effectief toepassen in de praktijk”, zo wordt vanuit de overheid gemeld. Aangekondigd wordt dat er verschillende acties ondernomen zullen worden. Een belangrijke randvoorwaarde is het realiseren van Wetgeving Kódigo di Protekshon. Inmiddels heeft het implementatieteam de ontwikkeling van het wettelijk kader opgestart met ondersteuning van een wetgevingsjurist van Unicef Nederland. Een tweede traject is het uitwerken van de Kódigo in vijf stappen, de leidraad die ervoor zorgt dat alle professionals weten hoe ze moeten reageren en allemaal op dezelfde manier omgaan met signalen van kindermishandeling en relationeel geweld.

‘Intensief contact belangrijk’
Intensief contact tussen alle actoren is belangrijk, zo blijkt uit het bericht van de overheid. ,,Er zal intensief contact zijn tussen de trajectleiders en de professionals, om te inventariseren wat er nodig is om de Kódigo effectief te implementeren. De trajectleiders gaan hiervoor individuele gesprekken voeren en overlegtafels en trainingen voor de verschillende beroepsgroepen organiseren. Voor elke beroepsgroep zullen supervisors aangesteld worden. Dat zijn professionals in het veld die bijgeschoold worden als expert op het gebied van kindermishandeling en relationeel geweld en vanuit die kennis hun collega’s kunnen gaan ondersteunen bij het op een goede manier toepassen van de Kódigo.”
Om ervoor te zorgen dat alle informatie over de implementatie van de Kódigo di Protekshon voor iedereen toegankelijk is, zal op korte termijn een website gelanceerd worden: www.kodigodiprotekshon.com. Deze website zal gaan fungeren als platform voor professionals waar de vijf stappen staan uitgelegd, de wetgeving zal worden gepresenteerd, nieuwsberichten geplaatst worden, professionals zich kunnen aanmelden voor trainingen en waar een sociale kaart van alle relevante hulpverlenende instanties en contactgegevens van supervisors terug te vinden zullen zijn. Afgelopen week was de kick-off met een symbolische druk op de knop door SOAW-minister Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia (PNP), en de ministers van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK) en Justitie, Shalten Hato (MFK).
Het implementatieteam bestaat uit trajectleiders vanuit elk ministerie: Erel Every van SOAW, Indra Melfor en Carlos Brazil van OWCS, Naphtaly Boerleider van GMN en Xavienne Jordan van Justitie. Technische en juridische ondersteuning vanuit Unicef Nederland wordt geleverd door Stan van Haaren en Lydia Janssen en het team wordt aangestuurd door een onafhankelijke landelijke coördinator, Elly Hellings (foto).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.