Ruime delegatie uit Caracas op Curaçao verwacht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ‘kan bevestigen dat er morgen gesprekken zullen plaatsvinden op Curaçao’ in verband met de stapsgewijze heropening van de grenzen met Venezuela.

venezuela,,Doel van de gesprekken is om concrete afspraken te maken over de eerste fase van de heropening; namelijk het maritieme verkeer. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders binnen het Koninkrijk”, zo krijgt het Antilliaans Dagblad desgevraagd te horen op vragen.
Eerst vindt vandaag een intern overleg plaats tussen Curaçao, Aruba, Bonaire en Nederland, gevolgd door de bespreking morgen met Venezuela. De Venezolaanse delegatie is naar verluidt zo’n twintig man en vrouw sterk, bestaande uit de gouverneur van deelstaat Falcón en functionarissen van het ministerie van Transport, ministerie van Buitenlandse Zaken, de Douane, immigratiedienst, luchtvaart- en zeevaart-autoriteiten en vliegmaatschappij Conviasa.
Het betreft een technisch overleg en dus in principe zonder ministers en andere gezagdragers. Mogelijk dat namens gastland Curaçao door een bewindspersoon een welkomsttoespraak wordt gehouden, want het was voornamelijk premier Gilmar Pisas (MFK) die heeft aangedrongen op een overleg met buurland Venezuela van president Nicolás Maduro.
Voor Curaçao speelt Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) een centrale rol. Vanuit Aruba komen de Arubaanse DBB, de Douane, burger Luchtvaartdienst DCA, Directie Scheepvaart (de Havenmeester) en een afgevaardigde van de Arubaanse regering (vermoedelijk Justitie). Vanuit Nederland zijn dat ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie. Bonaire stuurt de Havenmeester alsmede de kwartiermaker Economie.
Het zal bij het overleg gaan over het weer toelaten van de Venezolaanse barkjes (de eerste fase van heropening), maar ook andere vormen van zeevaart. Op verzoek van Venezuela worden ook de volgende onderwerpen besproken: samenwerking op het gebied van de kustwacht, een douaneverdrag en het vliegverkeer.
De delegatie uit Venezuela arriveert vandaag. Omdat de grenzen (formeel) nog gesloten zijn, heeft Buitenlandse Zaken van overheidswege hier toestemming voor verleend. De gekozen locatie voor het overleg is het Acoya Curaçao Resort. Voor de bespreking met de delegatie uit Caracas is de hele dag uitgetrokken.
De verwachting is dat er over de barkjes concrete afspraken kunnen worden gemaakt; dat die mogelijk medio dit jaar weer terugkeren op de ABC-eilanden. Venezuela wil vermoedelijk al wel een stap verder, maar voor de volgende stappen (overig maritiem verkeer en luchtvaart etc.) zal nog wat meer tijd worden uitgetrokken. Onder meer de Arubaanse regering van premier Evelyn Wever-Croes (MEP) is nog niet zover.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.