Damen Curaçao: Kapitaalinjectie werf alléén niet voldoende’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Damen Shiprepair Curaçao kampt met financiële uitdagingen na opeenvolgende jaren van verlies, zo berichtte het Antilliaans Dagblad woensdag. Het ‘Policy Plan 2023’ van moederbedrijf Damen Nederland schrijft dat Damen Curaçao dit jaar, na het tot nu toe van bovenaf houden van toezicht, op zichzelf staat.

DamenMaar waarom deze situatie? Was de Curaçaose werf vorig jaar niet ‘gered’ met een kapitaalinjectie van ruim 40 miljoen dollar? Die vraagt stelt deze krant aan de huidige lokale directeur, Peter Luiten.
Eerst naar het Beleidsplan 2023. Opgesteld door de top, de executive board van Damen Shipyards Group, met bovenaan het Nederlandse familiebedrijf Arnout Damen als chief executive officer (ceo), en medeondertekend door chief commercial officer (cco) Jan-Wim Dekker, chief operations officer (coo) Marc van Heyningen en chief financial officer (cfo) Ronald Suhlmann.
Onder het kopje ‘Damen Shiprepair Curaçao’ wordt vermeld: ,,Last but not least, 2023 will see the return of Damen Curaçao from holding supervision to DSC. Although we still have some challenges to address, this is once again a sign we are on the right path.”
Damen Curaçao staat vanaf dit jaar ‘op eigen benen’, zo vertaalt het lokale management de situatie; er komt geen aanvullend geld bij om exploitatietekorten te dekken. Verlies maken in 2023 is geen optie.
Hoe zit het dan met die kapitaalinjectie van ruim 40 miljoen dollar? Luiten zegt desgevraagd dat hij ‘snapt dat deze vraag gesteld wordt’ en is naar eigen zeggen de afgelopen maanden tot bepaalde conclusies gekomen, die te maken hebben met de realiteitszin over de Curaçaose scheepswerf.
Damen huurt de werf van overheids-nv CDM Holding die op dit moment veel infrastructurele problemen heeft. Deze technische tekortkomingen aan onder meer kranen en pompen zorgen ervoor dat Damen als operator niet efficiënt kan werken, waardoor de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden vertragen of onnodig duurder worden waardoor het rendement op de werkzaamheden van de werf terugloopt.
Met het steunpakket van 20 miljoen dollar uit Nederland kan CDM Holding geld vrijmaken om te investeren in de technische infrastructuur van de werf. Maar Luiten wil benadrukken dat het oplossen van de huidige infrastructurele problemen van de werf niet de enige factor is die de winstgevendheid kan terugbrengen naar de werf. De operationele bedrijfsvoering moet ook verbeterd worden wil het dokbedrijf zijn bestaansrecht verdienen.
Tijdens de receptie in verband met de jaarwisseling, maar ook in ruim tien individuele voorlichtingssessies, heeft Luiten naar eigen zeggen benadrukt dat voor het oplossen van de problemen van de werf er een ‘shared reality’ bij alle belanghebbenden vereist is. ,,Met een ‘shared reality’, die gebaseerd is op feiten, kunnen we samen met alle stakeholders aan oplossingen werken die de continuïteit van de scheepsreparatie veiligstellen voor Curaçao.”
Het nieuwe managementteam van Damen dat medio 2022 is aangesteld, heeft in het laatste kwartaal van 2022 het steunprogramma vanuit Nederland kunnen afronden waardoor de vooruitzichten van de werf een positieve wending hebben gekregen. Echter, de directie is van mening dat het realiseren van het investeringsplan voor de werf vanuit CDM Holding in combinatie met een omvangrijke schuldsanering van Damen Nederland niet toereikend is om het dokbedrijf naar de toekomst toe winstgevend te maken. Er zal ook invulling gegeven moeten worden aan de acties uit het operationeel herstructureringsplan, wil de werf weer een gezond bedrijf worden dat op eigen benen kan staan.

Drijvende dokken
In 2018 zijn door exploitant Damen twee drijvende dokken naar Curaçao gebracht. Het grote dok heeft de afmetingen 230 x 36,1 meter en het kleine dok 108 x 15,8 meter. Het streven van Damen was de efficiëntie van de werf te verbeteren en de verkoopomzet van de werf te verhogen door de capaciteit van de werf op te schroeven. Om dit te bereiken zijn er ook investeringen gedaan in de infrastructuur van de werf zodat deze extra dokken - bovenop de bestaande gegraven dokken - gestationeerd konden worden aan de kades van de werf. Wat ook gebeurde.
Damen heeft echter besloten om beide drijvende dokken af te voeren, omdat het grote dok door een verkeerd uitgepakte dokking is beschadigd en het kleine dok tijdens werkzaamheden is gezonken. Gezien de korte inzetbaarheid van deze drijvende dokken heeft Damen een groot verlies gemaakt op deze investering, aldus Peter Luiten. Eind 2022 heeft de directie van Damen besloten om naast de herfinanciering van Damen Shiprepair Curaçao ook de beide dokken af te boeken.
Het idee om de capaciteit van de werf te verhogen is hiermee ‘on hold’ gekomen, waarbij het management van DSCu zich nu er volledig op heeft geconcentreerd om beide gegraven dokken in optimale conditie terug te brengen. ,,Een toekomstige uitbreiding wordt niet uitgesloten als de werf weer op eigen benen kan staan. Het werkaanbod in de regio heeft in de korte periode dat beide drijvende dokken operationeel waren, bewezen dat de markt voor scheepsreparatie in deze regio sterk is.”
Deze capaciteitsaanpassing heeft ertoe geleid dat het herstelprogramma van de werf is bijgesteld en is afgestemd op de huidige productiecapaciteit van de werf, vervolgt Luiten. De afvloeiing van een deel van het personeel medio 2022 was een onderdeel van dit herstructureringsplan om de werf met een lagere productiecapaciteit rendabel te maken. ,,De verdere invulling van het herstelprogramma gaat niet uit van een verdere sanering van het personeelsbestand, maar is er volledig op gericht om de productiviteit van de werf te verhogen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.