ANW-tarief nog niet ingegaan per 1 januari

Van een onzer verslaggevers
Willemstad -De huisartsenpost (HAP) die per maart van dit jaar ingericht moet zijn, komt niet in het Curaçao Medical Center (CMC), maar daar vlakbij in de buurt.

huisartsenpostOok wordt overwogen een HAP in te richten voor Bándabou en Bándariba.
Dat heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK) gisteren in de Staten naar voren gebracht. Dat er geen HAP komt in het CMC heeft ermee te maken dat anders de drempel om van eerstelijnszorg over te gaan naar tweedelijnszorg te laag is en patiënten die de HAP bezoeken mogelijk te snel naar het kostbare ziekenhuis worden doorverwezen, zo heeft de minister uitgelegd.
Medio februari 2022 gaf de minister ook al aan dat het realiseren van een HAP in het ziekenhuis niet mogelijk is, terwijl hier wel rekening mee is gehouden (zie foto).
Er is nu een werkgroep bezig met het uitwerken van alle punten, zoals de tarieven die betaald moeten worden aan de artsen die dienst hebben en de plek van de HAP. Voor wat betreft de tarieven gaat het om het bepalen van het zogenoemde avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW)-tarief. Dit tarief zouden de huisartsen - zo blijkt uit eerdere berichten in deze krant en zou toegezegd zijn door Pietersz-Janga - al per 1 januari van dit jaar ontvangen. Er zou een voorstel op tafel liggen voor een ANW-tarief van 1 gulden per patiënt per maand. Jerry Semper, voorzitter van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV), geeft aan dat er vandaag een gesprek is met de minister over de voortgang.
Na evaluatie van de centrale HAP zal nagegaan worden of er ook eentje komt op Bándabou. Daar werken op dit moment vijf huisartsen. ,,We moeten dus nagaan of dat haalbaar is voor dat deel van het eiland. Misschien is een middenweg bij Santa Maria een oplossing”, aldus de minister.
De huisartsen gaven vorig jaar in een brandbrief aan dat al in mei 2012 principe-uitgangspunten waren overeengekomen voor de honorering van de huisartsen onder de basisverzekering ziektekosten (bvz) die in werking is getreden per 1 februari 2013.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).