Met terugwerkende kracht tot 1 juni 2022

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een op 20 januari gepubliceerd Landsbesluit wordt de 12,5 procent inkorting op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren ingetrokken.

F03 125 procent van tafelHet gaat officieel om ‘personeel werkzaam in de (semi-) publieke sector’. Het Landsbesluit is kort en stelt alleen dat de artikelen 2 tot en met 8 van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020 komen te vervallen. En dat dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2022.
De Landsverordening erop naslaand gaat het om het terugdraaien van de korting op vakantie-uren voor ambtenaren, de minder vakantie-uren voor onderwijzend personeel, de minder vakantiedagen voor politieagenten, de regeling voor ambtenaren om aanspraak te maken op een vakantie-uitkering die buiten werking werd gesteld en de buiten werking stellen van de regeling vakantie en vrijstelling van dienst.
Ook wordt de 12,5 procent inkorting teruggedraaid voor personen werkzaam voor een ministerie of Staatsorgaan.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie die de ambtenarenvakbond vrijdag organiseerde is verheugd gereageerd op de publicatie. Voorzitter George Hernandez stond vooral stil bij de toekomst en hoe het vakbondswezen meer leven ingeblazen kan worden door onder andere meer scholingsactiviteiten voor de leden. Overigens blijven indexering en loontreden nog wel punten waar de vakbond voor blijft strijden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).