‘CPR zelf niet betrokken; onderhandelingen met CPR gaan door’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) geeft in een schriftelijke verklaring toe dat er in het traject met ‘preferred bidder’ Caribbean Petroleum Refinery sprake is (geweest) van vervalste documenten.
Maar, zo wordt door overheids-nv RdK benadrukt, er zijn geen indicaties dat CPR zelf documenten heeft vervalst of betrokken is geweest bij de falsificaties. ,,RdK en CPR hebben onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen getroffen en de communicatie met de betrokken investeerder beëindigd.” Het betreft een door CPR aangedragen investeerder.

ISLA RAFFINADERIJ DUSHI 1Maar desondanks wordt het traject dat RdK met CPR bewandelt voortgezet en verloopt dit volgens RdK ‘in de goede richting’. Namelijk ‘op transparante en bedachtzame wijze’, met het vastbesloten doel om de ‘Heads of Agreement’ zo spoedig mogelijk te ondertekenen.

Zo schrijft RdK in de verklaring, gedateerd 29 december 2022, nadat het Antilliaans Dagblad heeft onthuld dat sprake is geweest van vervalsingen op grote schaal van financiële documenten aangeleverd door CPR, de ‘preferred bidder’ voor de overname van de exploitatie van de Isla-raffinaderij. Toen deze krant een dag eerder om commentaar vroeg, kwam daar op dat moment nog geen antwoord op.

In het communiqué spreekt RdK het artikel niet tegen. ,,Onlangs is gebleken dat een van de mogelijke investeerders enkele documenten heeft ingebracht die een verdachte indruk maakten op RdK en CPR.”
Nadat CPR zelf RdK hier ook van op de hoogte stelde, zo vervolgt de verklaring van het overheidsbedrijf, heeft RdK deze documenten laten onderzoeken. ,,De uitkomst was dat de kans groot is dat één of meer documenten inderdaad vervalst was/waren.”
Op grond hiervan heeft RdK een tweede onderzoek laten doen, via het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), ‘dat eveneens heeft vastgesteld dat de kans dat de documenten gefalsificeerd zijn erg groot is’. Waarop RdK, dat geleid wordt door interim-directeur Patrick Newton, er direct aan toevoegt dat er geen aanwijzingen zijn dat CPR zélf documenten heeft vervalst of erbij betrokken is.

Deze krant berichtte dat het om vele tientallen documenten zou gaan; daar zegt RdK in het communiqué echter niets over. Ook meldt Refineria di Kòrsou niets over welke stappen zijn of worden gezet tegen de vervalsingen, zoals het doen van aangifte.

RdK benadrukt andermaal dat de onderhandelingen met CPR ‘zijn gebaseerd op transparantie en voorzichtigheid’. ,,Dit zijn de twee fundamentele elementen die de besprekingen tussen de beide partijen leiden.” Om dit te waarborgen worden alle ontvangen documenten geanalyseerd en juridisch gecheckt, en waar dat nodig is wordt forensisch onderzoek verricht.

CPR zelf reageert niet inhoudelijk op verzoeken om een toelichting van deze redactie, die gerichte vragen heeft gesteld aan Erchenel Doran, de Curaçaose vertegenwoordiger en tevens directeur/bestuurder van Caribbean Petroleum Refinery bv, waar ook de Venezolaan Alejandro Alberto Marquez Bustos en de Venezolaan met de Amerikaanse nationaliteit Raul Ignacio Socorro Herrera bestuurder van zijn. De Curaçaoënaar Doran is ook (enig) directeur van Caribbean Petroleum Refinery Holding bv. Het enige wat hij via WhatsApp laat weten is dat de krant ‘veel schade heeft aangericht’.

De regering-Pisas laat vooralsnog niet van zich horen. Deze krant vroeg de woordvoerder van premier Gilmar Pisas (MFK) om commentaar. Zij liet enige tijd later weten ‘het verzoek te hebben doorgeleid’.
Het hoofdlijnenakkoord HoA is nog altijd niet getekend, terwijl dat volgens eerdere uitlatingen van de RdK-top eind augustus al het geval zou zijn geweest. Ook de regeringsleider toonde zich eerder zeer optimistisch; hij noemde op televisie juni 2022 als datum voor het opstarten van de raffinaderij. Onlangs sprak hij de overtuiging uit dat de HoA vóór de jaarwisseling afgerond zou zijn. Pisas heeft bij herhaling beloofd dat de raffinaderij weer opengaat en naar eigen zeggen houdt hij zich aan zijn belofte.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.