Rekenkamer: Budget overschreden, terwijl project niet is afgerond

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het overheidsproject ‘Cameratoezicht’ is niet tijdig en niet doeltreffend uitgevoerd, aldus de Rekenkamer.

Cameratoezicht,,Ook is vooraf geen budget voor het project geregeld en is het daarna beschikbaar gestelde budget overschreden, terwijl het project nog niet is afgerond.”
Dat leest het Antilliaans Dagblad in het door de Algemene Rekenkamer Curaçao uitgebrachte rapport. Van de beoogde 580 camera’s zijn 474 gekocht. Van de 474 zijn 187 operationeel, 25 niet operationeel en 262 nog niet geïnstalleerd.
Van fase één is alleen het aandeel van Inspur (Securitybedrijf Inspur Group Ltd., red.) opgeleverd, maar ‘niet tijdig’. Vanwege een gebrek aan financiële middelen is het project in fase twee blijven steken. Fase drie en vier zijn dus nog niet gestart.
Na onderzoek is volgens de Rekenkamer duidelijk dat ‘een gedegen voorbereiding van het project, waaronder een deugdelijke planning, heeft ontbroken’. Er is überhaupt nog niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden om effectief cameratoezicht uit te kunnen voeren. ,,Doordat de uitvoering van het project is achtergebleven zijn de doelstellingen/beoogde resultaten van het cameratoezicht nog niet optimaal gerealiseerd.”
De toenmalige minister van Justitie (Nelson Navarro namens PAIS, red.) heeft in april 2014 een project Publiek Cameratoezicht ingesteld. In de periode 2015 tot en met 2020 is in totaal 21,6 miljoen gulden uitgegeven aan dit project. Het project is niet afgerond maar het beschikbaar budget is al met 1,8 miljoen overschreden. ,,Om te project af te ronden en te verduurzamen zijn nog meer financiële middelen nodig.”
De zittende ministers van Justitie en VVRP (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) hebben op 10 augustus jongsteleden bij Landsbesluit een stuur- en een werkgroep ingesteld die onder andere de taak hebben om toezicht op de voortgang van het traject te houden. De werkgroep behoort binnen zes maanden een plan van aanpak op te stellen voor het traject en maandelijks schriftelijk te rapporteren aan de stuurgroep over de voortgang van het traject.

Advies: Toezien op voortgang project
De Rekenkamer doet de aanbeveling na te (laten) gaan of en zo ja in welke mate de reeds aangeschafte camera’s en bijbehorende apparatuur nog bruikbaar zijn. En daarnaast een realistische begroting op te stellen van zowel de kosten om het project af te ronden als de kosten om het cameratoezicht te verduurzamen, zoals structurele kosten voor aansluiting op het netwerk, onderhoud en tijdige vervanging van apparatuur. In het beleidsplan criminaliteitsbestrijdingsfonds juli 2022-januari 2023 heeft Justitie één miljoen gereserveerd voor het project. ,,De vraag is of dit voldoende is gezien wat nog gedaan moet worden.”
De Rekenkamer adviseert de Staten om ‘toe te zien op de voortgang van het project’. In dit verband kunnen de Staten met de verantwoordelijke minister afspreken dat zij de plannen van aanpak ontvangen en regelmatig geïnformeerd worden over de uitkomsten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.