‘Kranshi’s’ van de eilanden meer synchroniseren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Binnen het koninkrijk houdt elk eiland zelf de persoonsgegevens van hun inwoners bij. Dat doen de afdelingen burgerzaken.

Burgerzaken 1,,Er zijn steeds meer verschillen tussen de gegevens die worden bijgehouden op de verschillende eilanden. Dit geldt voor de bevolkingsadministratie maar ook voor burgerlijke stand (de bron voor alle gegevens). Dit komt doordat de landen sinds 10-10-‘10 eigen wetten maken voor het bijhouden van de bevolkingsadministratie. Voor de openbare lichamen is er wel een wetgeving. Daarom is een goede samenwerking heel belangrijk. Ook is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken over het gevolg van deze verschillen op de bevolkingsadministraties”, zo schrijft het Platform voor Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (Piva). Dit platform kwam medio november voor het tweejaarlijkse overleg op Curaçao bijeen. De grootste uitdaging van het Piva-platform is: ,,De wetgevingen binnen het Koninkrijk zijn soms verschillend, toch wordt er met hetzelfde systeem gewerkt. Het is een hele uitdaging om ondanks de verschillen toch samen te werken. Het Piva is een systeem dat door alle zes eilanden gebruikt wordt. Elk eiland heeft een eigen Piva dat in contact staat met de Piva’s van de andere eilanden. Zo kan een persoon zich maar op een eiland binnen het Koninkrijk inschrijven. Maar een fout kan zo ook naar een ander eiland verhuizen, of naar Nederland. Als een persoon verhuist, kan de fout meeverhuizen.”
Daarnaast stelt het platform: ,,Het is enorm belangrijk dat het bijhouden van persoonsgegevens goed gebeurt. De gegevens moeten betrouwbaar zijn. Zeker als je verder wilt digitaliseren in de toekomst.” En: ,,Niemand wil lang in de rij staan bij burgerzaken. Het goed bijhouden van de persoonsgegevens op de eilanden is belangrijker dan men vaak denkt.”
De afdelingen burgerzaken op de verschillende eilanden moeten dus goed functioneren en volgens de wet juist handelen. Piva: ,,Dat zorgt voor een stevige basis. Er zijn veel zaken van afhankelijk. Als het niet goed werkt, kunnen andere afdelingen niet vooruit omdat ze te lang moeten wachten op de gevraagde informatie. Plus, niemand wil lang in de rij staan bij burgerzaken. Om maar een voorbeeld te noemen. De burger wil snel en goed geholpen worden. En dat is logisch ook. En bij voorkeur niet van loket naar loket naar loket moeten. Kortom, een goede basis gaat over het hebben van betrouwbare data en medewerkers die op het juiste niveau, de juiste kennis hebben.”
Het was de eerste keer na de covid-periode dat de leden van Piva elkaar weer zagen. Samen werd gekeken naar het beleid van het Piva-platform en van burgerzaken. Zo werd de kwaliteit van (digitale) dienstverlening besproken en ging het over werken met data. Ook lagen er uitdagingen om problemen weg te werken die voor vertraging zorgen, waardoor sommige afdelingen hun doelen niet halen.

Piva-platform
Het Piva-platform bestaat uit de hoofden van de afdelingen burgerzaken van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, de kabinetten van gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de afdeling Digitale Overheid (DO). Er waren 28 personen aanwezig. Een aantal leden hield een presentatie. De leden kregen de laatste informatie over de digitaliseringsagenda van het Rijk en over de campagne over ID-fraude. Verder is gesproken over het diplomastelsel voor de certificering van de medewerkers zoals dat door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is gemaakt. Uiteraard is er ook veel aandacht besteed aan de gevolgen van het Burger Service Nummer (BSN) dat nu ook in Caribisch Nederland gebruikt gaat worden. Tot slot is kort verteld over de plannen voor 2023.
Piva: ,,Binnen het Koninkrijk is het niet altijd makkelijk om samen aan hetzelfde doel te werken. Vooral als er verschillende wetten zijn. Ook heeft elk eiland een eigen verhaal en een eigen cultuur. Dan is het belangrijk om te beseffen dat je samen bent. Kunstenaar Omar Sling gaf voor het platform een workshop. Omar deed dat in Fleur de Marie, in een buurthuis midden in Scharloo. De opdracht: maak met wegwerpmaterialen een muziekinstrument en maak daarna samen muziek. Denk simpel, dan zijn er altijd mogelijkheden. Als je maar open staat. Als je maar naar de kansen kijkt. Kijk niet naar wat niet kan. Omar liet zien dat je in de muziek moet samenwerken om tot een akkoord te komen. Anders is het niet mogelijk om samen muziek te maken. Een mooie gedachte die symbool staat voor een goede samenwerking in de toekomst.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.