SVB-patiënten in 3 jaar met 30% gestegen en nog zelfde ontoereikende zorgbudget

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De financiële druk op het CMC, dat 2020 heeft afgesloten met een verlies van 94,9 miljoen gulden, is alleen maar groter geworden; door een toename van het aantal SVB-patiënten met 30 procent in drie jaar tijd, terwijl het zorgbudget gelijk is gebleven.

operatiePatiënten die via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn verzekerd vormen 85 procent van alle in het CMC behandelde patiënten. Waren dat er in 2020 nog 36.517, een jaar later telde het ziekenhuis 41.128 SVB-patiënten, terwijl dat er tot (en met) november dit jaar al 47.567 zijn.
Aldus de directie van Curaçao Medical Center gisteren tijdens een persconferentie. Dit legt een enorme druk op het CMC. Niet alleen door te zorgen voldoende ‘handen aan het bed’ te hebben, zoals medisch directeur Ingemar Merkies het zegt; er staan volgens hem elke dag circa 1.300 medewerkers klaar. Maar ook financieel, want - zoals gesteld - het zorgbudget dat het CMC ontvangt is ongewijzigd. Terwijl dat al in 2020 onvoldoende was.
Elke maand komt CMC bijna 2 miljoen te kort, namelijk een maandelijks liquiditeitstekort van 1,9 miljoen. Aldus algemeen directeur Gilbert Martina. De intussen door BDO-accountants goedgekeurde jaarrekening 2020 laat het zien: een verlies van 94,9 miljoen (waarvan 42,5 miljoen daadwerkelijk en bijna 40 miljoen in verband met de overgang van het oude ziekenhuis Sehos naar CMC).
Dat verlies wordt volgens financieel directeur Karina Lombardi-de Freitas Bras veroorzaakt door 23 miljoen aan ontoereikend zorgbudget (de 1,9 miljoen per maand), maar daarnaast ook door 11 miljoen aan additionele laboratoriumkosten (van het Analytisch Diagnostisch Centrum, ADC), 6 miljoen aan zorg voor ongedocumenteerden en 4 miljoen aan covid-uitgaven. Voor 2021, waarvan de jaarrekening nog op zich laat wachten, is de situatie hetzelfde, zo niet ernstiger.
Naast het verlies is er een in 2020 opgebouwde schuld van 33,7 miljoen van CMC Exploitatie aan CMC Vastgoed, de entiteit die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de vervanging van medische apparatuur. Vastgoed kreeg onvoldoende huur betaald, maar in zekere zin was dit tot nu toe wel de ‘redding’ van Exploitatie en daarmee het ziekenhuis, want hierdoor konden wel leveranciers van medische (hulp)middelen en personeel tijdig worden betaald, waardoor de zorg niet in gevaar kwam.
Maar, aldus Lombardi, accountant BDO heeft wel een belangrijke kanttekening geplaatst: een permanente oplossing is noodzakelijk, want anders wordt dit vroeg of laat wél een risico voor de te leveren zorg aan jaarlijks 40.000 tot inmiddels 50.000 patiënten (op een Curaçaose bevolking van circa 150.000 zielen, red.).

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).