‘Curaçao loopt met plasticverbod achter op regio’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is bezig met een nieuwe Landsverordening algemeen milieubeheer Curaçao, de zogenoemde Kaderwet milieu, waarmee alle milieu-issues efficiënt en effectief aangepakt kunnen worden.

Kaderwet1Dat leest het Antilliaans Dagblad in de Memorie van Toelichting (MvT) van de voorloper op deze kaderwet, de wijzing van de Landsverordening openbare orde. Hierin is nu opgenomen dat plastic draagtassen en andere plastics - zoals bekers, rietjes en foambekers en -bakken (polystyreen) - verboden worden. Later worden daar nog producten aan toegevoegd, zo staat in de MvT, zoals plastic bestek, borden, vuilniszakken en drinkflessen alsmede polystyreen borden.
,,Op die wijze kan een overgang worden bewerkstelligd die gunstig is voor de importeurs en zullen de inkomsten voor de overheid ter zake de invoer worden gecompenseerd zonder al te grote effecten”, wordt over de huidige beperkte lijst uitgelegd.
Uit de financiële paragraaf blijkt dat het Land in 2016 aan invoerrechten op foamproducten 450.000 gulden binnenhaalde. ,,Het nettogewicht van de foamproducten in 2016 was 865 ton, met een marktwaarde van 7,5 miljoen gulden”, staat te lezen. Geconstateerd wordt overigens dat sinds 2016 de invoer van plastic- en foamproducten ‘gestaag daalt’, terwijl aan de andere kant ‘de invoer van alternatieve producten stijgt’. Hierdoor zullen dan ook de invoerrechten stijgen.
In de gewijzigde landsverordening zijn twee aparte artikelen opgenomen, één over verboden plastics en een ander over het verbod op gratis plastic tassen. De wet gaat nu alleen nog over het leveren van deze producten aan klanten en niet over invoer of vervaardiging. De uitleg: ,,De initiatiefnemers hebben ook een invoerverbod overwogen, maar zo’n verbod lijkt hun niet effectief, gezien de theoretische mogelijkheid om zelfs met zo’n verbod grondstoffen voor het vervaardigen van de eindproducten te blijven importeren.”
Uit de MvT blijkt dat Curaçao wat betreft wetgeving achterloopt op de regio. Zo is het verbod op plastic draagtassen al in meer dan zeventig landen ingevoerd, zoals Puerto Rico en Antigua. Op Aruba is per 1 januari 2017 het verstrekken van een plastic draagtas verboden. Hier is de Algemene Politieverordening indertijd voor gewijzigd. Sint Maarten heeft recentelijk een ontwerp voor een dergelijk verbod in de Staten in behandeling genomen. De Eilandsraad van Bonaire heeft in 2018 een motie aangenomen voor het terugdringen van plastic en polystyreen; en in oktober 2021 is hier een Eilandsverordening over aangenomen die op 1 juni 2022 is ingegaan.
De regering van Jamaica kondigde per 1 januari 2019 een import-, productie- en verspreidingsverbod aan op bepaalde categorieën van uit plastic en polystyreen vervaardigde producten.
De MvT meldt dat het lokale vuilophaalbedrijf Selikor op dit moment jaarlijks ongeveer 5 miljoen gulden aan schoonmaakactiviteiten in openbare gebieden besteedt. Daar zit veel plastic zwerfvuil tussen.
Deze krant berichtte deze week nog over het advies van de Raad van Advies (RvA) over de initiatiefwet omdat in de Landsverordening openbare orde geen sancties zijn opgenomen en er dus geen boetes opgelegd kunnen worden aan bedrijven of personen die zich niet aan de wet houden. In de MvT wordt hier niet nader op ingegaan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).