Investering van 23 miljoen in 5.500 vierkante meter laboratorium

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Veel blije gezichten bij de ‘groundbreaking ceremony’ voor de nieuwbouw van het Analytisch Diagnotisch Centrum (ADC) in Otrobanda.

F03 OPGroundbreaking ADC JeuPal naast het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) verrijst de komende tijd op het terrein waar voorheen het magazijn stond van het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) een nieuw ultramodern laboratorium. Hiermee is een investering gemoeid van 23 miljoen gulden.

‘Konstruí pa Destaká’ (Bouwen om zich te onderscheiden), is de leuze waarmee directeur Liane Cova en de medewerkers elke dag bij het ADC te werk gaan. Formeel werd het bedrijf, een overheids-nv, in 2000 opgericht. Maar de geschiedenis gaat feitelijk veel verder terug.

Minister van Gezondheid, Dorothy Pietersz-Janga (MFK), vertelde dat 104 jaar geleden de basis werd gelegd. Het begon als het Laboratorium van de Openbare Gezondheidsdienst bij het gebouw van de GGD, later een onderkomen aan de Van Leeuwenhoekstraat en vanaf 1964 als het Landsinstituut voor de Volksgezondheid – ook wel Landslaboratorium - te Vredenberg en nu gaat ADC weer terug naar Otrobanda.

Op 5 juli 2021, vlak na het aantreden van het kabinet-Pisas, werd de bouwvergunning verstrekt. Na grondige voorbereiding is het zover dat gebouwd kan worden naar het ontwerp van Lyongo Juliana van OZ Architects. Q-Con Quality Constructors, Installation Technologies, SimplAire en Industech zijn de (onder)aannemers. Financier is Vidanova Pensioenfonds.
Er komt een modern nieuw laboratorium van drie verdiepingen met alle disciplines onder één dak. In totaal wordt daarmee 5.500 vierkante meter gerealiseerd. Het zal gefaseerd gebeuren, aldus minister Charles Cooper (MFK) van Ruimtelijke Planning, met de bedoeling dat het er over twee jaar staat.

De dienstverlening is vooral bedoeld ten behoeve van het CMC, waardoor het nieuwe ADC-gebouw ook direct aangesloten is met de hoofdingang van het ziekenhuis. Mede gezien de grote investeringen wil de regering niets horen van het opbreken van de overeenkomst tussen beide instellingen.

Directeur Cova gaf aan dat ADC een veelheid van diensten aanbiedt. Het Analytisch Diagnostisch Centrum noemt zichzelf dan ook hét toonaangevende analytische en diagnostische medisch laboratorium van Curaçao.
Het ADC biedt patiëntgebonden en niet-humane onderzoeken op het gebied van: klinische en poliklinische patiëntenzorg; microbiologisch onderzoek; toxicologie en geneesmiddelenonderzoek; epidemiologisch onderzoek; pathologisch onderzoek; justitieel onderzoek; en wetenschappelijk onderzoek.

Het ADC biedt dit aan voor afnemers op Curaçao, maar ook voor de andere eilanden, waaronder Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De dienstverlening wordt op een hoog niveau gehouden door interne procedures continu op kwaliteit te toetsen en regelmatig interne audits te houden. Verder worden ook externe controles door internationaal erkende instellingen doorlopen.

,,Als bewaker van de volksgezondheid op Curaçao, is het ADC alert op het verschijnen van ziektes of ontwikkelingen die de gezondheid van de bevolking in gevaar zouden kunnen brengen”, zo meldt de website. ,,Op basis van proactieve risicoanalyses licht het ADC de daarvoor aangewezen instanties direct in, op het moment dat dit nodig is. Hiermee vervult het ADC een belangrijke rol in de preventieve zorg.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.