‘Complexer dan verwacht maar nog wel volgens plan’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat Caribbean Petroleum Refinery (CPR) problemen zou hebben met de ‘proof of funds’ in verband met de beoogde overname van de exploitatie van de Isla-raffinaderij, wordt ontkend door de directie van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).

islaFeit is wel dat de onderhandelingen om te komen tot een Heads of Agreement, HoA ofwel hoofdlijnenakkoord, complexer zijn en daardoor ook een stuk langer duren dan vooraf ingeschat. Eerder was de verwachting dat de getekende HoA er eind augustus zou liggen, later bestond er bij RdK en de ministers Sithree van Heydoorn en Charles Cooper (beide MFK) optimisme dat dit de eerste week of uiterlijk de tweede week van september het geval zou zijn. Inmiddels is het eind oktober en bijna november.
Alles verloopt op zich volgens plan, houdt interim-directeur Patrick Newton van RdK vol, maar hij geeft toe dat ‘het geen eenvoudig proces is’. Reden voor ongerustheid is er volgens hem evenwel niet.
,,Het proces om te komen tot een HoA was complexer dan verwacht. Echter zijn de onderhandelingen - die trouwens in een heel goede sfeer hebben plaatsgevonden - thans nagenoeg afgerond”, zegt hij tegen het Antilliaans Dagblad
,,Het document is ook een veel uitgebreider document geworden, waardoor de verwachting is dat het proces om tot een lease- en government agreement te komen sneller zal verlopen. Op vele belangrijke punten, waaronder milieu, is reeds overeenstemming.”
Vorige week werden de fractieleiders in de Staten vertrouwelijk geïnformeerd in het zogeheten seniorenconvent. De beschikbaarheid van ‘funds’ is weliswaar van doorslaggevend belang, maar Newton herhaalt wat hij hierover eerder zei: dat het bewijs hiervoor er moet zijn bij het ondertekenen van het leasecontract; de stap die volgt na de HoA.
Het (hoofdlijnen)akkoord is, omgekeerd, voor CPR ook van belang om financiers aan te trekken en vooral te overtuigen, want zonder een concreet document waaruit blijkt dat er overeenstemming is tussen RdK en CPR zullen externe financiers geen geld willen verstrekken. Het gaat dan ook om een miljardeninvestering, benadrukt Newton.
Ook het milieu en vooral de milieuwetgeving spelen een rol. Het wachten is nog op nieuwe, mede aan gerechtelijke uitspraken aangepaste wetgeving. Dat proces duurt nog wel even, maar volgens RdK wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de raffinaderij voor die tijd toch al langzaamaan op te starten. Die ligt sinds 31 december 2019 stil, hoewel eigenaar RdK ervoor heeft gezorgd dat de waakvlam aanbleef.
CPR is een entiteit die gevormd wordt door zeven verschillende groepen, waaronder die van de Venezolaanse Amerikaan Luis Giusti. Hij is zelf (hoofd)bestuurder van de in juni dit jaar opgerichte Caribbean Petroleum Refinery Holding bv; samen met de Curaçaoënaar Erchenel Doran die optreedt als de lokale vertegenwoordiger van CPR.
Laatstgenoemde is ook mededirecteur van de werkmaatschappij CPR, waarvan verder ook de Venezolaan Alejandro Marquez Bustos en de Venezolaanse Amerikaan Raul Socorro Herrera bestuurders zijn.

Pisas: Het gaat nog om details

Volgens premier Gilmar Pisas (MFK), die zichzelf het liefst op de achtergrond houdt en weinig zegt, is de HoA ‘vrijwel klaar’. Het zou nog gaan ‘om enkele details’, verklaarde hij onlangs bij TV Direct. De regeringsleider verwachtte op dat moment dat de Raad van Ministers deze week akkoord zou gaan met het concept-HoA. Dan is het stuk, in elk geval wat Curaçao betreft, ook gereed voor ondertekening.
,,CPR is op dit moment de geselecteerde partij (de ‘preferred bidder’, red.) waarmee wij zaken doen”, zegt Pisas, om te benadrukken dat er geen aanleiding is te denken dat er gesproken wordt met een andere gegadigde.
Hoewel de minister-president hierover dus liever niet veel praat, vertelt hij wel dat ‘als het slecht zou gaan, ik dat dan wel zou zeggen’, waarmee Pisas wil aangeven dat er geen reden voor bezorgdheid is. Hij legt nogmaals uit dat de HoA ‘een opstapje is naar de lease agreement’ en op dat moment moet alles tot in de puntjes in orde zijn.
Pisas verzekert dat RdK zeer grondig te werk is gegaan en dat over alle individuele betrokkenen en groepen een vuistdikke due diligence is gedaan. Hij wijst tegelijk op het belang van diversificatie van de Curaçaose economie en kijkt daarbij naar de situatie van de KLM, die door het plotselinge besluit om vluchten naar Hato te schrappen het toerisme negatief raakt.
Anders dan de HoA-onderhandelingen die door RdK worden gevoerd, is de overheid belast met de voorbereiding van de gewijzigde milieuwetgeving. Dat bevindt zich nu in de fase van uitwisseling van informatie met stakeholders en pressiegroepen, aldus de premier. ,,De aanpassing van de wet gebeurt ook met hun input.”
De milieuwet ‘moet in orde zijn voordat de eerste rook uit de schoorstenen komt’, vervolgt de leider van het naar hem vernoemde kabinet. Pisas schat op dit moment in dat de Staten in februari of maart 2023 instemt met de milieulandsverordening. ,,De uitspraak van de rechter heeft eigenlijk goed geholpen”, omdat de overheidsinstanties nu precies en vooraf weten waar ze aan toe zijn. Dat is beter dan het achteraf te horen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.