HR-afdeling ziekenhuis: 2% loonsverhoging kost 2,2 miljoen

Van een onzer verslaggever
Willemstad - De drie directeuren van het CMC hebben elk ‘een inkomen van bijna een half miljoen gulden per jaar’, stelt Financiënminister Javier Silvania (MFK).

F03 CMC DushiDat doet de bewindsman open en bloot via Facebook onder het kopje ‘Minfin is watching’ (als in ‘Big Brother is watching you’). Al enkele dagen heeft de minister van Financiën het gemunt op de top van Curaçao Medical Center (CMC), die de regering vorige maand uitnodigde om in dialoog te gaan over de feiten in plaats van het doen van onjuiste uitlatingen. Onder meer werd Silvania gecorrigeerd in verband met zijn bericht dat er ‘mensen sterven wegens wachtlijsten’, want die wachtlijst betreft alleen electieve zorg; acute en noodzakelijke operaties worden altijd uitgevoerd.
Eerst had Silvania vooral de algemeen directeur van CMC, Gilbert Martina, in het vizier. De minister is van mening dat Martina beter kan terugtreden. In het voorbije weekend richtte Silvania zich op ‘de drie directeuren van CMC’.
Zij verdienen volgens hem elk bijna een half miljoen per jaar, maar zeggen tegen ‘de arme verpleegster dat er geen geld is om de indexering, bonus etc. te betalen’. Zo schrijft hij op Facebook. Daarmee doelt hij op de financieel directeur en de medisch directeur van het ziekenhuis; zonder nog hun namen te noemen.
Anders is dat ten aanzien van algemeen directeur Martina, voorzitter van de raad van bestuur (RvB). Die kreeg eerder nog deze boodschap van de minister van Financiën van het kabinet-Pisas (MFK/PNP): ,,Geen rode cent voor CMC zolang Martina niet voldoet aan de condities die de premier op tafel heeft gelegd”.
Dat CMC zich in financieel zwaar bevindt is geen geheim. Er zijn al meerdere (openbare) rechtszaken geweest waarvan de kern is dat het zorgbudget ontoereikend is voor de zorg die het ziekenhuis levert. Dat was al het geval ten tijde van het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), met de ‘meerkosten HNO’ (Hospital Nobo Otrobanda, zoals CMC eerst heette) is dat alleen maar nog meer geworden. Gevolg: geaccumuleerde verliezen en tekorten.
Toen verscheen vorige week het bericht dat CMC voornemens zou zijn te snijden in de personeelssalarissen, iets wat direct werd ontkend door de directeur Martina. Voor vandaag is er wel een ‘townhall meeting’ gepland. Silvania, die vorige week ook de portefeuille van zijn collega Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid waarnam, sprak met een delegatie van vakbond CBV en nam als regering meteen stelling: handen af van de werknemers.
Op de Facebookpagina van de minister staat echter ook een brief van 6 oktober van de afdeling HR & Organisatieontwikkeling van CMC aan het personeel. Gesteld wordt dat eind juli door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) het inflatiecijfer bekend is gemaakt en dat aan de hand daarvan de loonsverhoging conform de cao is vastgesteld op 2 procent.
,,Gezien de precaire financiële situatie van het CMC heeft de RvB de tijd genomen om te exploreren hoe de indexering doorgevoerd kan worden, gelet op de structurele verhoging van de personeelskosten met 2,2 miljoen gulden op jaarbasis die dit als gevolg zal hebben.”
Toch zullen alle basissalarissen ‘alsnog met terugwerkende kracht’ met ingang van 1 juli 2022 gewijzigd worden zoals overeengekomen in de cao. In goed overleg tussen de RvB en het bestuur van vakbond CBV zal het verschil in het salaris van oktober worden uitbetaald. Aldus de HR-afdeling van het CMC.

Pisas-norm
Silvania vindt echter dat de directieleden van het ziekenhuis maximaal de Pisas-norm zouden mogen verdienen, namelijk volgens de Landsverordening normering topinkomen (een wet die nog niet is behandeld en dus ook niet werd aangenomen door de Staten en die overigens ook een overgangsperiode zal kennen). Volgens een gewijzigd concept bedraagt dat maximaal 295.000 gulden per jaar.
Terwijl dit topinkomen ook van toepassing is op bestuurders van bijvoorbeeld nuts- en energiebedrijven van de overheid, richt de minister zijn kritiek specifiek op de drie CMC-directeuren. ,,Ze moeten solidair zijn en beginnen hun eigen salaris te verlagen”, zegt hij. ,,Voordat gekort wordt in het loon van de arme verpleegsters.”
De brief van HR suggereert echter niets in deze richting en ook Martina ontkende dit, maar door de verschillende posts op sociale media is de toon al wel gezet. Intussen is een Regiegroep Sanering CMC-entiteiten aan de slag gegaan, want de regering van premier Gilmar Pisas beseft dat de bedrijfscontinuïteit van CMC op het spel staat. Silvania kan zeggen dat er ‘geen cent’ naar het ziekenhuis gaat, maar een forse kapitaalsinjectie lijkt steeds meer noodzakelijk.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).