Wat betreft ozb sprake van ‘inhaaleffect’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Land Curaçao realiseerde in de eerste helft van dit jaar 869 miljoen gulden aan baten; dat is 33 miljoen meer dan in dezelfde periode in het pre-coronajaar 2019.

CftdushiDe opbrengstenrealisatie is in lijn met de aangepaste prognose. De hogere inkomsten zijn vrijwel volledig toe te rekenen aan hogere belastingbaten. Tot en met het tweede kwartaal realiseert Curaçao 813 miljoen aan belastingbaten; 43 miljoen meer dan in 2019 (toen 770 miljoen aan belastingen werd opgehaald).
Met name uit de omzetbelasting (ob), de winstbelasting (wb) en de onroerendezaakbelasting (ozb) worden in 2022 hogere baten gerealiseerd. Wat betreft de onroerendezaakbelasting is hier wel sprake van een ‘inhaaleffect’, omdat vanaf eind 2021 pas aanslagen over voorgaande belastingjaren zijn opgelegd.
De regering-Pisas (MFK/PNP) stelde in de ontwerpbegrotingswijziging de belastingraming voor héél 2022 met 50 miljoen naar boven bij ten opzichte van de vastgestelde begroting, naar 1.408 miljoen (1,4 miljard).
Deze raming van de belastingen was gebaseerd op de realisatiecijfers over 2021, verhoogd met de reële groeiverwachting voor de directe belastingen en de nominale groeiverwachting voor de indirecte belastingen, en gecorrigeerd voor incidentele factoren.
In de ontwerpbegrotingswijziging-raming is gerekend met een reële groei voor 2022 van 7 procent en een nominale groei van 10 procent. In de aangepaste prognose, die op basis van de realisatiecijfers tot en met april 2022 is opgesteld, is de belastingraming voor geheel 2022 wederom naar boven bijgesteld, namelijk naar 1.497 miljoen (1,5 miljard).
De regering gaf in de ontwerpbegrotingswijziging aan de belastingraming te zullen actualiseren op basis van de Artikel IV Consultatie van het IMF (Internationaal Monetair Fonds), alvorens deze aan te bieden aan de Staten. Het College financieel toezicht (Cft) gaat ervanuit dat bij deze actualisatie van de belastingraming ook de meest recente realisatiecijfers van 2022 worden betrokken.
De andere baten liggen nog niet op het niveau van 2019, met name de baten uit pachten, verhuur en rentebaten blijven achter. Tegelijkertijd realiseert Curaçao wel hogere baten uit de verkoop van goederen en diensten.
Overigens zijn in de aangepaste prognose de eerder voor 2022 opgenomen 18 miljoen baten uit de vergunningenfee voor (online)kansspelaanbieders afgevoerd. Dit omdat de onderliggende Landsverordening op de kansspelen (LOK) naar verwachting pas eind 2022 in werking zal treden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).