Buitenlandse Zaken: Goede banden met Latijns-Amerika en Caribisch gebied
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De politieke, economische en humanitaire crisis in buurland Venezuela, blijft uiterst zorgwekkend”, meldt de rijksbegroting Buitenlandse Zaken voor volgend jaar over het land van president Nicolás Maduro.

F00VenezuelaUitgangspunt voor het Haagse ministerie is ‘het bevorderen van de terugkeer naar een stabiel, rechtsstatelijk en democratisch Venezuela’, zo leest het Antilliaans Dagblad in de toelichting op de begroting.
Buitenlandse betrekkingen zijn een zaak van het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland in Europa en in het Caribisch gebied; zowel de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is dan ook een Koninkrijksministerie; en de minister is een Koninkrijksminister. Dat betekent dat niet alleen de belangen van Nederland behartigd dienen te worden, maar ook van de Caribische delen van het Koninkrijk.
,,Het is dan ook de inzet van Buitenlandse Zaken, inclusief het postennet, om de belangen van alle delen van het Koninkrijk op het gebied van buitenlandse betrekkingen zo optimaal mogelijk te incorporeren in het bredere buitenlandbeleid van het Koninkrijk”, meldt dit hoofdstuk van de rijksbegroting 2023.
,,Het Koninkrijk hecht veel waarde aan goede banden met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ook wel aangeduid als ‘LAC-regio’, red.). Een regio die op veel gebieden gelijkgezind is met het Koninkrijk en de Europese Unie (EU), zoals ook blijkt uit de brede veroordeling van de Russische oorlog in Oekraïne.”
Die gelijkgezindheid maakt het Koninkrijk en de EU ‘natuurlijke partners’, vervolgt de begroting Buitenlandse Zaken. ,,Nog meer in een periode van verschuivende geopolitieke panelen, en (toenemende) beïnvloeding door China en Rusland.”
De Beleidsagenda licht toe: ,,Door samen met landen in de LAC-regio de mondiale uitdagingen aan te gaan worden de banden met deze regio bestendigd. Daartoe werken het Koninkrijk en de EU actief samen met de regio op het gebied van klimaat, duurzaamheid, digitalisering, rechtsstaat en democratisering.”
Ook samenwerking in de bestrijding van grensoverschrijdende ondermijnende (drugs)criminaliteit en versterking van de regionale veiligheid krijgt in 2023 prioriteit, aldus de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ‘gezien de impact ervan op de veiligheid en stabiliteit van de LAC-regio en ons gehele Koninkrijk’.
Naast het ministerie in Den Haag hebben de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten ook een eigen Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB), die valt binnen de portefeuille van de minister van Algemene Zaken.

Suriname
De rijksbegroting 2023, hoofdstuk Buitenlandse Zaken, staat ook kort stil bij de relatie met Suriname: ,,Het Koninkrijk blijft komend jaar inzetten op een constructieve en gelijkwaardige relatie met Suriname, een land dat voor complexe sociaaleconomische en politieke uitdagingen staat.”
Overheidssamenwerking via het zogeheten Makandraprogramma draagt volgens Buitenlandse Zaken bij aan sociaaleconomische ontwikkeling en goed bestuur in diverse sectoren en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de inspanningen van het IMF in Suriname. ,,Nederland (lees: het Koninkrijk, red.) en Suriname trekken ook samen op om grensoverschrijdende georganiseerde misdaad aan te pakken.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.