In tripartiet Statenoverleg voorafgaand aan Ipko

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Statenleden van Curacao, Aruba en Sint Maarten hebben gisteren aan de vooravond van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) uitvoerig stilgestaan bij het College financieel toezicht (Cft) en de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft), de rol en bijdrage van de instellingen op de eilanden en het bestaansrecht.

ipkoOok is er een presentatie geweest van Paul Comenencia, Staatsraad van het Koninkrijk bij de Raad van State (RvS). Er is uitleg gegeven over het functioneren van de RvS en het procesreglement financieel toezicht. Ook de wereldwijde klimaatverandering is aan de orde gekomen. Verder is gesproken over de relaties binnen het Koninkrijk op dit moment en in de toekomst. ,,Rode draad in de discussie was het Statuut en de autoriteit van elk eiland vergeleken met de autoriteit van het Koninkrijk zelf”, zo wordt door de Staten verslag gedaan. Tot slot is gesproken over het rapport van de Nederlandse ombudsman over de problemen die Caribische studenten ondervinden in Nederland.
Dit alles kwam aan de orde tijdens het tripartiet overleg tussen de Nederlands-Caribische parlementen voorafgaand aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). Veelal wordt gesproken over onderwerpen die de drie landen aangaan en waar zij vooraf een gezamenlijk standpunt over willen innemen. De bijeenkomst is afgesloten met een besluitenlijst dat dient als leidraad voor toekomstig overleg.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).