Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werd in maart van dit jaar in de Staten de Wet getinte autoruiten aangenomen, deze is nu ook officieel gepubliceerd en dus van kracht.

WetautoruitenDe wet werd indertijd niet met algemene stemmen aangenomen. Vooral de PAR stond ambivalent tegenover de wet die een lichtdoorlaatbaarheid van 35 procent toestaat aan de voorzijruiten. Belangrijkste doel van de initiatiefnemers is de gezondheid, namelijk de bescherming tegen uv-stralen. De wettekst luidt dan ook: ,,Het is toegestaan om enig materiaal aan op of tegen de voorzijruiten te hechten, te plakken of aan te brengen met dien verstande dat een lichtdoorlaatbaarheidsnorm van 35 procent wordt gehandhaafd. Voor de meting van de lichtdoorlaatbaarheid is een foutmarge van 3 procent toegestaan.”
Eerder ook attendeerden de adviesorganen erop dat donkere autoruiten ook tot onveiligheid kunnen leiden. Zo is het voor politie moeilijk te zien wat er in een auto gebeurt als deze staande wordt gehouden vanwege iets verdachts. Er is nimmer onderzoek gedaan naar de bescherming van bijvoorbeeld politieagenten, zo is aangevoerd, maar ook niet naar hoe het Openbaar Ministerie (OM) en justitie hiertegenaan kijken. Verder is gesteld dat de verkeersveiligheid mogelijk op het spel staat omdat donkergetinte ruiten het zicht op de weg kunnen belemmeren.
Wel is in maart een amendement door de PNP-fractie ingediend waarin opgenomen staat dat de wet na twee jaar geëvalueerd wordt en data verzameld worden over de effecten van de donkergetinte ruiten. In de wettekst staat hierover: ,,De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) doet twee jaar na inwerkingtreding van deze landsverordening een verslag toekomen aan de Staten aangaande doeltreffendheid en effecten van deze wijziging in de praktijk.”
De PAR stemde tegen omdat het onderzoek vooraf zou moeten gebeuren, maar het amendement was voor oppositiepartij MAN reden om wel akkoord te gaan. In de aangenomen moties in maart wordt de regering onder andere opgedragen om de algemene veiligheid van de politie en anderen werkzaam in de justitiële keten te garanderen als er controles uitgevoerd worden op voertuigen met getint glas. Ook moet de regering ervoor zorgen dat personen die voor hun werk veel rijden, de autoruiten tinten. Het initiatiefontwerp werd al in 2017 door de MFK-fractie opgesteld. Initiatiefnemer is Amerigo Thodé (MFK).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).