Respect vierde afgelopen jaar de boventoon

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het nieuwe Statenjaar wordt de ‘interruptie’-mogelijkheid geïntroduceerd. Dit houdt in dat Statenleden elkaar mogen onderbreken en vragen aan elkaar kunnen stellen.

statenOok komt er een vragenuurtje waarbij op donderdagen een minister uitgenodigd kan worden om snel enkele prangende vragen te beantwoorden. Dat zal het komende nieuwe Statenjaar ingevoerd worden. Terugkijkend op het afgelopen jaar staat Statenvoorzitter, Charetti America-Francisca (MFK) stil bij de goede sfeer die er geheerst heeft. ,,Respect voor elkaar heeft de boventoon gevierd”, aldus America-Francisca die voor verschillende leden een positief woordje had. Beginnend bij de MAN complimenteert zij Steven Martina die altijd volwassen en met respect en constructief het debat gevoerd heeft.
Zita Jesus-Leito van de PAR werd genoemd vanwege haar ervaring in de politiek waardoor zij inhoudelijk altijd sterkt naar voren komt, zo vindt de voorzitter. ,,Zij is in staat anderen te bekrachtigen en daarbij maakt zij geen onderscheid in coalitie of oppositie.” Juniel Carolina (KEM) is altijd goed voorbereid op de vergaderingen en is nog altijd heel behulpzaam in de wijken met vooral schoonmaakacties.
De Statenvoorzitter heeft ook stilgestaan bij het werk van sommige commissies, zoals de bouwcommissie die de mogelijkheden van een nieuw Statenonderkomen gaat onderzoeken. ,,Een nieuw gebouw is geen luxe maar een noodzaak en zal uiteindelijk minder kostbaar zijn”, zo benadrukt America-Francisca.
Bij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) laten de Staten altijd eenheid zien, zo merkt de voorzitter met trots op in de afsluitende Statenvergadering. In de daaropvolgende persconferentie heeft zij nog uit de doeken gedaan dat het afgelopen Statenjaar er eentje was met een recordaantal aanvragen voor vergaderingen en 139 vergaderingen die hebben plaatsgevonden. De regering diende drie wetsvoorstellen in en vanuit de Staten kwamen ook nog twee initiatiefwetten binnen. Er zijn dertien centrale commissievergaderingen gehouden om wetgeving te behandelen. Er zijn in totaal 26 wetten besproken, zoals wetgeving rond getinte autoramen, de Landsverordening Algemene Rekenkamer en de wet algemeen basispensioen. Er waren in totaal 40 centrale commissievergaderingen en 33 openbare vergaderingen, met 30 moties waarvan er 19 aangenomen werden. Ook waren er 66 commissievergaderingen. De meesten in de commissie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (13) en de Huishoudelijke Commissie (11).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).