UNHCR overweegt bescherming onder medeondertekend verdrag

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR), overweegt om Venezolaanse inwoners of staatloze personen die als gewone verblijfplaats Venezuela hadden, internationale bescherming te bieden onder de bepalingen van de Cartagena Verklaring.

VenezolanenDit heeft ook gevolgen voor ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao, zo is gisteren door Human Rights Defense Curaçao Foundation (HRDC) naar voren gebracht tijdens een bijeenkomst specifiek voor journalisten. ,,Want dat zou betekenen dat Venezolanen een tijdelijke verblijfsstatus krijgen”, aldus Ieteke Witteveen, directeur van HRDC. Zij weet te vertellen dat Curaçao dit verdrag ondertekend heeft en aanwezig was toen het gereviseerd werd in Brazilië.
Als het gaat om Venezolanen, heeft Witteveen ook naar voren gebracht dat er op dit moment meer zogenoemde crisismigranten vertrekken dan dat er binnenkomen. ,,De tijd van de aanlanding van ‘lanchas’ met grote groepen Venezolanen is voorbij. Daarnaast is het onder de vluchtelingen algemeen bekend aan het worden dat hier bijna geen mogelijkheden zijn om aan een legale status te komen”, zo licht zij nader toe. Ze geeft ook aan dat het project van de voorgaande regering ‘Integrashon Responsabel’ (verantwoorde integratie) voor velen geen soelaas heeft geboden.
Ten slotte verwijst de directeur naar de cijfers en een website met allerhande gegevens over de Venezolaanse vluchtelingen. ,,Op Curaçao hebben we het vaak over 17.000 ongedocumenteerde Venezolanen die op het eiland zouden verblijven, maar volgens de website R4V zijn er 14.000 op Curaçao.”
De journalisten is kennis bijgebracht over hoe verslag te doen over ongedocumenteerden en wat de verschillen zijn in terminologie, zoals vluchteling, asielzoeker, ontheemde, staatloosheid en migrant. Er was specifiek aandacht voor de Venezolanen omdat die grotendeels op Curaçao aankomen en verblijven zonder geldige verblijfsstatus.
De UNHCR overweegt dus internationale bescherming te bieden aan Venezolanen, en dat wordt door het instituut als volgt gemotiveerd: ,,Op basis van rapporten die UNHCR en onze partners hebben ontvangen, alsmede betrouwbare informatie in het publieke domein uit een groot aantal bronnen over de verslechterende situatie in Venezuela, overweegt UNHCR dat voor een aantal profielen waarschijnlijk internationale beschermingsoverwegingen zullen gelden op grond van het verdrag van 1951/1967 betreffende de status van vluchtelingen, afhankelijk van de individuele omstandigheden.”
Uitgelegd wordt dat Venezolaanse vluchtelingen zich langs dezelfde routes bewegen als migranten, personen die niet vanwege een dreiging kiezen om het thuisfront te verlaten, maar om hun bestaan te verbeteren. De vluchtelingen hebben dringende behoeftes. ,,Gezien de kwetsbare situatie waarin veel Venezolanen zich bevinden, is de meest correcte verwijzing naar deze mensen ‘Venezolaanse vluchtelingen en migranten’ - niet het een of het ander.”
Tijdens de workshop is door HRDC ook een handout gegeven waarin uitgelegd wordt dat in de media het onderwerp mensenrechten steeds meer aan bod komt. De organisatie geeft dan ook workshops aan overheidspersoneel en nu dus ook aan journalisten. Doel is om meer bewustzijn te creëren over niet alleen Venezolaanse vluchtelingen maar ook andere personen uit de regio die hun land verlaten op zoek naar een beter bestaan.
De Cartagena Verklaring is een niet-bindend regionaal beschermingsinstrument dat in 1984 is aangenomen door een groep deskundigen uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen. In dit verdrag is de definitie van vluchtelingen: ,,Mensen die hun land zijn ontvlucht omdat hun leven, veiligheid of vrijheid werd bedreigd door algemeen geweld, buitenlandse agressie, interne conflicten, massale schending van mensenrechten of andere omstandigheden die de openbare orde ernstig hebben verstoord.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).