Drugsroofzaak werpt schaduw over korps en arrestatieteam

Van onze redactie
Willemstad - De roof medio oktober 2018 van eerder door de autoriteiten inbeslaggenomen drugs uit de kluis van het politiekantoor te Rio Canario werpt vooralsnog een schaduw over het korps.

drugsroofVolgens getuigen, regelmatig anoniem, zouden meerdere functionarissen betrokken zijn of op de hoogte. Vandaag wordt vermoedelijk door de officier van justitie het requisitoir voorgelezen en dan zal blijken van welke strafbare feiten het Openbaar Ministerie (OM) uitgaat. Uiteindelijk (ver)oordeelt het gerecht.
Eerder deze week kwamen drie verdachten voor de rechter, onder wie voormalig politieagent M.M.M., op 14 november 1988 geboren op Curaçao. Hij speelde, zoals deze krant eerder berichtte, een hoofdrol.
De rechter hield de aanwezigen voor dat in verband met het vermoeden dat het om een ‘inside job’ ging, talloze agenten en medewerkers het Korps Politie Curaçao (KPC) zijn gehoord. Daarbij is gebleken dat er veel angst is en daarom terughoudendheid bestaat om verklaringen af te leggen. Toch zijn er volgens het gerecht bruikbare getuigenverklaringen.
Het begon allemaal met het op 15 september 2018 bij Fuikbaai binnensmokkelen van 340 kilo cocaïne. Op die dag werden er door het KPC twee verdachten aangehouden, die later ook zijn veroordeeld. Naar aanleiding van deze drugsvangst zijn diverse agenten die bij de aanhouding op Fuik betrokken waren, gehoord.
Ex-agent M. was degene die de verdachten en de 340 kilo van de aanlanding bij Fuik zou ophalen. Hem wordt in de strafzaak met codenaam ‘Inex 2.0’ ten laste gelegd degene te zijn die met het idee kwam om de kluis bij het recherchekantoor leeg te halen. Dit deed hij met behulp van anderen, onder wie leden van de gang ‘Army’. Later verliet M. het korps en ging hij verder in de wereld van de drugshandel. Dat deed hij tot begin dit jaar; januari 2022.
Hij en de twee andere verdachten die deze week voor de rechter kwamen, beroepen zich op hun zwijgrecht en laten dus helemaal niets los. Het enige wat M. wel kwijt wilde is dat er volgens hem veel worden gelogen en dat veel van wat naar voren wordt gebracht onjuist is.
De intussen beruchte drugsroof zelf, vanuit de kluis van het politiebureau te Rio Canario, vond plaats in de nacht van 13 op 14 oktober 2018. Er werd 530 kilo coke en 14 kilo hennep stolen. Bij elkaar is het de ‘600 kilo drugsroof’ gaan heten, wat heeft geleid tot zware politieke druk op de toenmalige minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), thans partijleider en fractievoorzitter van oppositiepartij PAR. Het duurde dan ook erg lang voordat er zicht kwam op verdachten en een oplossing van de zaak, die lokaal voor grote maatschappelijke consternatie heeft gezorgd.
Na langdurig onderzoek werden acht personen aangehouden. Enkele van hen zijn later voorlopig in vrijheid gesteld, in afwachting van wat de behandeling van Inex 2.0 verder oplevert.
Volgens verschillende media werd er woensdag in de rechtszaal geschokt gereageerd toen de namen van twee leden van het arrestatieteam werden genoemd, vooraanstaande personen die betrokken zouden zijn geweest bij de drugsroof.
Dit gebeurt op basis van getuigenverklaringen. Zo viel de naam van J.D., die hoofd is van het arrestatieteam, en G.E., eveneens werkzaam bij dit team. E. zou M. hebben geholpen met het smeden van een plan. Meerdere getuigen zouden hebben aangegeven dat KPC-functionarissen met een hoge rang betrokken zouden zijn bij deze zaak. Of dit ook daadwerkelijk het geval is moet blijken uit de behandeling, uit wat het OM naar voren brengt en het eindvonnis.
Er zijn verschillende anonieme getuigen, die worden aangeduid met een nummer, zoals A. 17 en bijvoorbeeld A. 22. Een van hen heeft verklaard dat M. onder druk zou zijn gezet door een oom, N.P., in verband met de onderschepping van 200 kilo aan verdovende middelen. M. zou ervoor hebben moeten zorgen dat enkele leden van de kustwacht een oogje dichtknepen bij de aanlanding, maar er ging iets mis. De oom wilde ‘zijn’ drugs terug uit het politiekantoor, waar het na inbeslagname lag opgeslagen.
Volgens een andere getuige zou een ex-inspecteur van politie hierbij hebben moeten helpen. Dit wordt door meerdere getuigen verklaard. M. zou veel connecties hebben binnen het KPC en ook bij de kustwacht. Hij zou altijd veel contant geld op zak hebben gehad en dit was, opvallend, na de roof nog meer het geval.
De rechter gaf echter aan dat uit een onderzoek naar de financiële handel en wandel van M. is gebleken dat hij juist veel schulden had. Hij leende overal geld. Zo was hij gestart met de bouw van een woning, wat op een bepaald moment stil werd gezet. Maar na de roof werd het werk weer voortgezet. De telefoon van M. is in verband met het onderzoek afgetapt.
Het ging er na de drugsroof binnen de groep niet zachtzinnig aan toe. De liquidatie van de persoon ‘Chakal’ enkele maanden terug op het voetbalveld te Brievengat, wordt in verband gebracht met Inex 2.0. Zo zou een getuige hebben verklaard. Ook wordt de moord op de man ‘Sueño’ een paar jaar terug te Steenen Koraal (Kurá Piedra) in relatie gebracht met deze grote drugsroofzaak. De laatste zou om zijn gebracht omdat hij op zeker moment te veel begon te praten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).