Openbaar Ministerie: Seksuele uitbuiting neemt af

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens het jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM) is er sprake van een voorzichtige verschuiving van mensenhandel met seksuele uitbuiting naar met name arbeidsuitbuiting.

illegalen,,Door de verslechterende omstandigheden van de landen om ons heen, in het bijzonder Venezuela, is er sprake van een grote groep ongedocumenteerde werkers die bereid is in sectoren als de bouw en snackbars (snèks) te werken. De laatste jaren heeft de rechtspraak geoordeeld dat deze personen naar de maatstaven van het Caribisch gebied en Zuid-Amerika weliswaar slachtoffer zijn van slecht werkgeverschap, maar niet de strafrechtelijke grens bereiken van mensenhandel.”
Dit bemoeilijkt volgens het OM de vervolging voor mensenhandel. Het jaarverslag: ,,Er is geregeld sprake van vervolging van mensensmokkel en illegale arbeidstewerkstelling. Indien er geen sprake is van mensenhandel, wordt, indien er bewijs is, vervolgd voor mensensmokkel of illegale tewerkstelling. In twee gevallen heeft dit geleid tot een vrijspraak voor wat betreft mensenhandel en in één geval heeft het OM besloten om geen mensenhandel ten laste te leggen, maar overtreding van de arbeidsregeling.”
Los van de strafzaken houdt het OM zich ook op beleidsniveau bezig met mensenhandel. In het verslag staat dat er actief is bijgedragen aan de bewustwordingscampagne van het ministerie van Justitie, dat er overleggen zijn gevoerd met (internationale) organisaties, meerdere maandelijkse bijeenkomsten zijn georganiseerd waar het OM aan deel heeft genomen en er een commissie ingesteld is met medewerkers van het ministerie van Justitie, het OM en slachtofferhulp. Verder zijn er videoconferenties geweest met alle betrokken ketenpartners binnen Curaçao, waaronder het Korps Politie Curaçao (KPC), het ministerie van Justitie, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en de kustwacht. Daarnaast werden er besprekingen gevoerd om arbeidsuitbuiting aan te gaan pakken met SOAW. ,,Met het KPC werd structureel gekeken naar mogelijke kansen binnen strafzaken en werd getracht de informatielijnen meer te stroomlijnen”, aldus het jaarverslag.
Ondanks al deze inspanningen heeft het Amerikaanse State Department, ook wel het ministerie van Buitenlandse Zaken, Curaçao onlangs gedegradeerd naar niveau 3. Volgens het instituut wordt mensenhandel nog te veel verward met migrantensmokkel. ,,De beperkte bekendheid van de rechterlijke macht met mensenhandel droeg bij tot veelvuldige vrijspraken in mensenhandelzaken”, aldus het ‘Trafficking in persons’ (TIP)-rapport van juli 2022. De minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), betreurde de degradatie en zei zich niet te herkennen in het oordeel van de Amerikanen. Ook hij verwijst naar trainingen, vergaderingen en bewustwordingscampagnes. ,,De regering heeft wel degelijk oog voor mensenhandel en doet er alles aan dit te bestrijden”, aldus Hato die wel direct beloofde er alles aan te doen om weer een verhoogde status te krijgen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).