Minister borduurt voort op in 2015 ingezet beleid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sythree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) is bezig met het instellen van een nieuw beleidsorgaan, de Raad voor Taalbeleid en een uitvoeringsorgaan, het Nationaal Taalinstituut. De plannen hiervoor heeft hij onlangs aan de Staten aangeboden.

taalinstituutUit zijn schrijven blijkt dat hij de in 2015 ingezette taalbeleidsontwikkeling voortzet. Want, zo schrijft hij: ,,Het document ‘Nationaal taalbeleid Curaçao, op weg naar Multilinguale co-existentie’ (2015) is in de raadsvergadering van 30 augustus 2017 goedgekeurd.” De toenmalige Raad van Ministers (RvM) ging akkoord met het opstellen van een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan is, nu vijf jaar later, aan de huidige RvM aangeboden en geaccordeerd. En in dit uitvoeringsplan wordt dus geschreven over het instellen van een Raad voor Taalbeleid en een Nationaal Taalinstituut. Het Nationaal Taalinstituut is overigens een samenvoeging van de Fundashon Material pa Skol en Fundashon Planifikashon di Idioma (FPI), maar ook de Akademia di Papiamentu en de Komishon Ortografia i Standarisashon di Papiamentu worden er ondergebracht. In het uitvoeringsplan, dat opgesteld is door taaldeskundige Marta Dijkhoff, zijn verschillende projecten opgenomen voor de uitvoering van het taalbeleid in een tijdslijn en gekoppeld aan een kostenplanning.
In het document staat dat de taalbeheersing op Curaçao als onvoldoende wordt ervaren en dat de overheid daarom een verhoging van het taalniveau voorstaat van de drie officiële talen (Papiaments, Nederlands en Engels, red.) en het Spaans.
Geconstateerd wordt dat er een gebrek is geweest aan een centraal beleid over het Papiaments als instructietaal in het onderwijs, waardoor geen Papiamentstalig schoolmateriaal ontwikkeld is. De methode voor het Papiaments als vak is bovendien aan het verouderen.
Binnen het Taalinstituut zal een afdeling zich ook bezighouden met het taalbeleid voor vreemde talen, bijvoorbeeld een taalmethode Nederlands als vreemde taal en een samenwerking met CXC/IB voor Engelstalig onderwijs. Verder wordt de oprichting van een Papiamentse Taalunie voorgesteld, die met de bestaande Nederlandse Taalunie als landoverstijgend orgaan zorgt voor een overkoepelende ontwikkeling, afstemming en stimulering van het betreffende taalbeleid in de betrokken landen. ,,Samenwerking met de ABC-eilanden ten behoeve van Papiamentstalig onderwijs, Nederland voor het Nederlandstalig onderwijs en entiteiten zoals CXC/IB voor Engelstalig onderwijs en het Examenbureau ETE voor examens in het Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans is hierbij van groot belang”, zo wordt aangevoerd. Ook met de SSS-eilanden en Nederland zal er samengewerkt worden voor onderwijsprogramma’s Papiaments als vreemde taal.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).