HiMA: Mensen hebben recht op schoon water

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) vertegenwoordigd door Yvonne Olf sleept het Land voor de rechter om af te dwingen dat er gehandeld wordt op huishoudens die verstoken zijn van water.

F04Land rechter 1 HimaDe zaak komt op 5 september voor de rechter. Het verzoekschrift is in handen van het Antilliaans Dagblad. HiMA eist dat het land zich inspant om de toegang tot schoon water voor sociaal achtergestelde groepen mensen op Curaçao, voldoende te waarborgen. ,,HiMA heeft tijdens het wegbrengen van de vele voedselpakketten in 2020 en erna bij de meest kwetsbare mensen in het gebied ten Oosten van Curaçao moeten constateren dat er alleen al in dit gebied meer dan vijftig huishoudens geen toegang tot schoon water hebben en daarmee ook geen adequate sanitaire voorzieningen”, zo wordt aangevoerd.

‘Armoede neemt ernstiger vormen aan’

Om ‘iedereen wonend op Curaçao in zijn of haar woonsituatie aangesloten te krijgen op een tappunt van schoon water’, moet er een concreet plan van aanpak overlegd worden waarin beschreven staat ‘wélke inspanningen er concreet wáár binnen wélke termijn gaan worden genomen’. Mocht het gerecht hiermee instemmen en het Land veroordelen dan eist HiMA twee maanden na het vonnis, een uit te betalen bedrag van 1.000 gulden voor elke dag dat het Land Curaçao in gebreke blijft om aan het door de rechtbank te wijzen vonnis te voldoen.
In het verzoekschrift wordt uitgelegd dat het Land Curaçao op de hoogte is van meer dan incidenteel voorkomende schrijnende situaties over het ontbreken in woonsituaties van toegang tot schoon water ‘met onaanvaardbare schadelijke gevolgen voor vooral jonge kinderen’. Al in mei 2012 kaart de Ombudsman het drinkwaterprobleem aan en herhaalde dit aandachtspunt in 2020, toen het belang van toegang tot schoon water nog prangender werd door de coronapandemie. HiMA: ,,Inmiddels is de situatie na 2010 erg veranderd, de armoede op het eiland neemt steeds ernstiger vormen aan, een kwart van de bewoners leeft onder de armoedegrens, we zijn in een ongewilde pandemie terechtgekomen waarbij juist hygiënische maatregelen moeten worden toegepast. HiMA heeft geconstateerd dat bejaarden die er nog toe in staat zijn, en behoorlijk wat alleenstaanden en families met kinderen, langs de weg met jerrycans of losse flessen lopen om water bij familie of buren te halen. Wij hebben daarbij ter plaatse meermalen geconstateerd dat er bij veel huishoudens zelfs geen (water)leiding van Aqualectra is te vinden”, zo wordt omschreven.
HiMA vindt gerechtelijke stappen op z’n plaats: ,,Omdat de overheid deze situatie onvoldoende ernstig neemt is HiMA van oordeel dat de inspanningen die het Land Curaçao feitelijk verricht in redelijkheid niet meer in overeenstemming zijn met wat volgt uit nationale en internationale regels ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van kinderen op Curaçao. HiMA wordt geen andere keuze gelaten dan nu namens de kinderen waarvoor HiMA zich ook krachtens haar doelstellingen inzet de bescherming van de rechtbank in te roepen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.