Sint Jacobs: Geen ongebruikelijk hoge topinkomens

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De oorzaak van de financiële problemen van de zorginstellingen heeft niets te maken met de salariëring van het topkader. Die kosten vormen slechts ‘een fractie van de totale zorgkosten’.

F03 Dorothy Pietersz JangaDat schrijft Lionel Sint Jacobs, voorzitter van de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ), in een brief van 15 juli aan ministerie Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Sint Jacobs reageert op ‘enkele uitspraken’ van de GMN-minister de avond daarvoor in de nieuwsuitzending van TV Direct. Wat de minister heeft gezegd over de financiële situatie van de zorginstellingen ‘klopt niet met de feiten’.

De stelling van Pietersz-Janga dat ‘de oorzaak van de financiële problemen van de zorginstellingen te vinden is in de salariëring van het topkader van de instellingen classificeert de SFZ-voorzitter als ‘pertinent onjuist’. ,,Deze kosten nemen slechts een fractie in van de totale zorgkosten en van ongebruikelijk hoge topinkomens is geen sprake”, schrijft Sint Jacobs aan de GMN-minister, daags na haar uitlatingen op TV Direct. De ‘penibele situatie’ waarin de instellingen zijn beland, heeft alles te maken met ‘de bevriezing en soms zelfs het doorvoeren van kortingen op de budgetten van de zorginstellingen, zoals u zelf heeft aangegeven, samen met de jaarlijkse prijsstijgingen’.

Het steekt de SFZ-voorzitter dat de minister van GMN zegt haar oordeel te baseren op de aangeleverde financiële informatie. Want die informatie is inderdaad op verzoek van het ministerie in januari dit jaar al aangeleverd, ervan uitgaande dat de documentatie door de GMN-minister zou worden gebruikt ‘om een goed beeld te krijgen van de financiële situatie van de zorginstellingen’. Maar vervolgens ‘hebben noch de federatie, noch de aangesloten individuele zorginstellingen gelegenheid gekregen’ daarover met minister Pietersz-Janga van gedachten te wisselen. Dat ondanks de schriftelijke toezegging dat SFZ ‘in de tweede of derde week van mei’ zou worden geïnformeerd ‘over de resultaten van uw beoordeling’, merkt Sint Jacobs op. Dat zou gebeuren aan de hand van een gezamenlijke presentatie van de ministeries van GMN en Financiën en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

En zo lijkt er weinig veranderd in de verhouding tussen minister Dorothy Pietersz-Janga en de Stichting Federatie Zorginstellingen. Al sinds half juni 2021 trekt de zorgsector aan de bel vanwege de kritieke situatie. Van een gesprek met de minister komt het nooit. Ook in zijn brief van 15 juli jongstleden zegt SFZ-voorzitter Sint Jacobs ‘het ten zeerste te betreuren dat u, sinds uw aantreden, nog niet éénmaal met ons om tafel heeft gezeten’. ,,Temeer daar wij meerdere malen schriftelijk onze noodkreet hebben geuit over de langzamerhand onhoudbare situatie van de zorginstellingen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.