‘Kritiek onterecht en onacceptabel’

Van onze redactie
Willemstad - ‘Met verbazing en ongeloof’ heeft de VBC kennisgenomen van de uitlatingen van premier Gilmar Pisas (MFK) dat hij zich heeft geërgerd aan de lakse manier waarop vorige week in verband met de verwachte storm gehoor - of juist niet - is gegeven door het bedrijfsleven aan de vervroegde avondklok van 16.00 uur naar 11.00 uur.

VBC haalt hard uit,,De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao vindt deze aantijging onterecht, onacceptabel en uitermate kwetsend”, stelt de VBC in een communiqué. De belangenvereniging deed navraag onder de leden en dat heeft het volgende opgeleverd: ,,De afkondiging heeft niet op de juiste wijze plaatsgevonden en heeft de leden niet via een officieel kanaal bereikt. Dit was ook niet te controleren via een officieel overheidskanaal. Verder schijnt het calamiteitenradiostation pas na 11.00 uur in de lucht te zijn gegaan.”

Verder was het tijdstip tussen afkondiging en de inwerkingtreding van de avondklok ‘veel te kort’, waardoor ‘alle wegen overvol en het verkeer muurvast zat’. VBC: ,,Er was totale paniek op de weg. Veel bestuurders vertoonden asociaal gedrag, wat tot nog meer opstoppingen en ergernis leidde. Veel mensen werden onnodig hyper omdat een dergelijk afkondiging een hoop opwinding veroorzaakt. Eén telefoontje richting Bonaire zou voldoende zijn geweest om de situatie naar waarde in te schatten.”

En, zo vervolgt de input van VBC-leden: De National Hurricane Center-website gaf toen al aan dat het pad van de depressie ver ten zuiden van Curaçao ging. ,,Premier Pisas heeft met deze actie onnodig paniek veroorzaakt en, sterker nog, met deze actie heeft hij onnodig mensen in gevaar gebracht, onder andere in het verkeer.”

De winkeliers - ‘overigens een klein gedeelte van de totale bedrijvigheid op Curaçao’ - hebben naar de mening van VBC getracht zoveel mogelijk mensen, die door het bericht van de regering werden overvallen, van dienst te zijn. ,,Overigens was het rond 12.00 uur al vrij stil op straat.”

Daarnaast moet de regering ook begrijpen, aldus de input van leden, ‘dat je wel mensen moet waarschuwen, maar dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet en zal nemen’. ,,We begrijpen met name deze opmerking van premier Pisas niet: ‘Ik begrijp dat het bedrijfsleven de verkoop wil opvijzelen. Dat begrijp ik best. Maar niet zo. Dat mag in de toekomst niet meer gebeuren’. Het bedrijfsleven staat, zeker onder dit soort omstandigheden, klaar om de burgers te helpen en juist dit gedrag wordt bekritiseerd door de minister-president.”

De VBC heeft naar eigen zeggen van meet af aan, meerdere keren en op verschillende manieren de regeringsleider verzocht om zitting te mogen hebben in het crisisteam. Zoals dat in veel andere landen wel het geval is, waarin het bedrijfsleven wel deel uitmaakt van het crisisteam. ,,De kennis en ervaring vanuit de alledaagse praktijk van het bedrijfsleven wordt dan meegenomen in de besluitvorming. Helaas is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.”

De minister-president is er voor de gehele bevolking, inclusief het bedrijfsleven. ,,En om publiekelijk het bedrijfsleven zo af te vallen, is onacceptabel en getuigt van weinig respect en begrip voor deze hardwerkende sector en economische motor van het eiland.”

In het persbericht gaat de werkgeversorganisatie verder: ,,De vraag is ‘Wie heeft dit besluit genomen, op grond van welke criteria en waar zijn deze criteria terug te vinden?’. Zijn er notulen van de beraadslaging beschikbaar die ten grondslag liggen aan dit besluit? Burgers moeten correct, duidelijk en op tijd worden geïnformeerd en daaruit moet men dan zijn eigen conclusies en lering trekken.”

Ook zou de regering vóór 1 juni van elk jaar alle orkaanvoorzorgsmaatregelen klaar moeten hebben liggen. ,,Rooien en rioleringen op de dag zelf schoonmaken is totaal onacceptabel”, aldus VBC stellig. ,,Dit draagt alleen maar bij aan de paniek en het werd, terecht en pijnlijk duidelijk, door TeleCuraçao onder de aandacht gebracht. Een orkaan kan je wellicht overvallen, maar het orkaanseizoen kan je nooit overvallen want het seizoen loopt van 1 juni tot en met 30 november van elk jaar. Derhalve moet de overheid al voor 1 juni klaar zijn met het onderhoud aan de infrastructuur.”

De VBC wil van deze gelegenheid gebruik maken om premier Pisas ‘nogmaals te verzoeken om de private sector deel te laten uitmaken van het crisisteam’. ,,De VBC gelooft heilig in een publieke-private samenwerking om het eiland vooruit te helpen en staat er klaar voor.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).