Silvania: Voldoende geld in kas
Martina: Waarschijnlijk niet voor 1 juli

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Komende week ontvangt gouverneur Lucille George-Wout het antwoord van de Raad van Ministers op haar vragen bij het Landsbesluit voor een uitkering van een eenmalige gratificatie aan de ambtenaren. Het lijkt niet haalbaar om de gratificatie nog voor 1 juli uit te kunnen betalen.

F01Silvania en CftDat laat minister Ornelio Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) weten aan het Antilliaans Dagblad. Martina bevestigt dat een eenmalige gratificatie van 1.750 gulden voor álle ambtenaren en gelijkgestelden zijn voorkeur heeft boven een uitkering van 3 procent vakantiegeld. Maar om die gratificatie uit te kunnen betalen, moet de gouverneur eerst haar handtekening plaatsen onder het betreffende landsbesluit. George-Wout was niet direct overtuigd en stelde vragen aan de regering. Volgens Martina zal zij de antwoorden van de Raad van Ministers komende week ontvangen, zodat zij daarna een beslissing kan nemen. ,,Het zal naar alle waarschijnlijkheid niet lukken om de gratificatie voor 1 juli uit te keren”, zegt de BPD-minister.
Wat minister van Financiën Javier Silvania (MFK) betreft, maakt het niet uit welke naam de uitkering gaat dragen - gratificatie, 3 procent vakantiegeld of desnoods San Antonio (naar de heilige uit de twaalfde eeuw) - zo lang het om een bedrag van maximaal 10,6 miljoen gulden gaat. Met dat bedrag is rekening gehouden in de aangepaste, suppletoire begroting 2022. ,,De Raad van Ministers is akkoord gegaan met die suppletoire begroting”, aldus Silvania gisteren in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. Silvania zegt het College financieel toezicht (Cft) te hebben gevraagd ‘of er dekking is om San Antonio uit te betalen’. Volgens de minister van Financiën heeft Cft-voorzitter Raymond Gradus ‘tijdens de Raad van Ministers aangegeven dat er dekking is en die boodschap tijdens een persconferentie herhaald’. ,,MinFin heeft zijn taken vervuld”, aldus Silvania. ,,Het banksaldo van Financiën bedraagt 300 miljoen gulden. Er is voldoende geld om San Antonio uit te betalen.”
In een persconferentie heeft minister Silvania afgelopen dinsdag de vakbonden opgeroepen in te stemmen met hetgeen de regering voor de ambtenaren voor ogen heeft. Silvania richtte zicht tot de vakorganisaties die deel uitmaken van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). De vakbonden hadden moeite met het voorstel met een lager percentage vakantiegeld. Normaal is het percentage 6 procent, maar in de persconferentie heeft Silvania uitgelegd dat de 3 procent is gebaseerd op de periode januari toen met juni en dat de regering ernaar streeft om voor 2023 weer de volle 6 procent uit te kunnen keren.
De minister van Financiën heeft 10,6 miljoen gulden begroot, ongeacht de naam waaronder de ambtenaren extra geld krijgen uitgekeerd. Een uitkering van 3 procent vakantiegeld zal de staatskas evenveel kosten als de eenmalige gratificatie van 1.750 gulden voor álle ambtenaren, namelijk 10,6 miljoen gulden. Maar BPD-minister Martina doet dat dus bij voorkeur in de vorm van een gratificatie. Dat kan op basis van een landsbesluit, maar pas nadat gouverneur Lucille George-Wout daarover een beslissing heeft genomen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.