Larmonie-Cecilia: Wijken en buurtcentra centraal

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sinds 1 juni is een speciale eenheid bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) belast met de toekenning en evaluatie van subsidies. Daarvoor zijn tien medewerkers aangenomen.

subsidieDat heeft SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het gaat om een pilotproject van een jaar binnen het grotere plan om de financiële administratie van het Land Curaçao te verbeteren. Met deze speciale eenheid hoopt de minister de uitvoering van het subsidiebeleid te verbeteren. Bovendien zal meer transparant worden wie, waarvoor subsidie krijgt.
De tien SOAW-medewerkers hebben cursussen gevolgd over het evalueren van een subsidieverlening. Die werden gegeven door Nederlandse professionals. ,,Deze medewerkers zijn specifiek met subsidie belast en daardoor kunnen we hier meer en beter aandacht aan geven”, zegt Larmonie-Cecilia.
In het beleid van de PNP-minister staan de wijken, en daarmee de buurtcentra, op het eiland centraal. Zij heeft sinds haar aantreden in juni 2021 verschillende wijken bezocht en gesproken met inwoners, onder wie jongeren, ouderen en onderstandtrekkers. ,,Want dit ministerie is ‘di hende, pa hende’, van mensen, voor mensen”, zegt Larmonie-Cecilia. Uit die ‘gesprekken, onderzoeken en berekeningen’ zijn plannen en projecten voortgekomen, maar die wachten merendeels nog op adviezen van betrokken departementen. Het gaat bijvoorbeeld om re-integratie van jongeren op de arbeidsmarkt en de verhoging van het minimumloon. Larmonie-Cecilia: ,,Zodra de adviezen binnen zijn, zal ik delen wat er concreet gaat gebeuren binnen elk project.”
De minister gaf tijdens de persconferentie ook inzicht in de begroting van haar ministerie. Van de 126 miljoen gulden gaat bijna 70 miljoen gulden naar ‘maatschappelijke zorg’. Het merendeel van die 70 miljoen is bestemd voor ‘onderstanden en noodvoorziening’ (60 miljoen). De overige tien miljoen is voor bijdragen en subsidies aan overheidsbedrijven (7 miljoen), non-profitinstellingen (2,7 miljoen) en aan overige (85 duizend). Twee andere grote posten op de SOAW-begroting zijn ‘sociale zorg’ (25,3 miljoen), bedoeld om de uitgaven aan premies aov/aww en dergelijke te dekken, en de subsidiebijdrage aan bejaardenoorden (14,2 miljoen gulden). Naar jeugdzorg gaat nog eens 8,1 miljoen gulden en de sociale werkplaatsen ontvangen jaarlijks 2,8 miljoen gulden. Dan staat er 1,2 miljoen begroot voor het ‘uitvoeringsteam arbeid’ en ruim een miljoen voor ‘elektra- en watersubsidie’. ,,SOAW helpt mensen die hun Aqualectra-rekening niet kunnen betalen”, legt Larmonie-Cecilia uit. ,,Bijvoorbeeld met afspraken over een betalingsregeling.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.