Taskforce: Landsbijdrage beperken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het stelsel van de Basisverzekering Ziektekosten (bvz) is in de huidige vorm bankroet. Ook hier geldt het adagium: ‘Broken systems don’t fix themselves’. Dat schrijft de Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector (TMF), onder voorzitterschap van Caryl Monte, in het begin dit jaar gepubliceerde rapport ‘Kopzorgen over de zorg’.

SVB DUSHI 5Het zorgstelsel moet volgens de taskforce algeheel hervormd worden, ‘waarbij het belangrijkste uitgangspunt is de beperking van de landsbijdrage, zodat de basisverzekering op termijn financierbaar blijft zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg’.

TMF stelt dus voor om te komen tot een normstelling voor de landsbijdrage en ook om dit jaar nog een onderzoek te starten naar de noodzakelijke stelselaanpassingen. De Bvz moet dus op de schop. Het gaat dan om de introductie van een sociale ziektekostenverzekering met een echt basispakket, plus een aanvullende verzekering voor ‘sociaal zwakkeren’ (zoals gehandicapten, langdurig zieke patiënten, werklozen en weeskinderen) en de introductie van diverse pakketten voor aanvullende particuliere verzekeringen, met elementen als eigen risico en een eigen bijdrage. De landsbijdrage bestaat dan alleen nog uit een bijdrage voor de groep van sociaal zwakkeren, aldus de uitleg.

En, zo oppert de TMF: ,,Een mogelijkheid bestaat om deze groep zelfs onder te brengen bij een grote (lokale, Nederlandse of internationale) ziektekostenverzekeraar die honderdduizenden of miljoenen verzekerden in haar portefeuille heeft, waardoor er kwantumkortingen op de jaarlijks door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te betalen premies kunnen worden bedongen.” Niet alleen kan dan de landsbijdrage worden verminderd, ook de administratiekosten voor het fonds-bvz gaan daarmee omlaag.

Een van de zorgpunten in de zorgsector is, zoals gesteld, de jaarlijkse verplichte aanvulling van het Land van het in de min verkerende bvz-fonds. Dit loopt volgens de TMF ‘werkelijk de spuigaten uit’. ,,In het jaarverslag 2020 van de SVB staat de landsbijdrage in het bvz-fonds op een dikke 280 miljoen gulden per jaar. De belastingbetaler betaalt daarmee voor de helft mee aan de ziektekosten van bvz-verzekerden (2020: 552 miljoen gulden).” De landsbijdrage is in vergelijking met 2016 met 11 procent gestegen.

Aanleiding voor het jongste rapport van de TMF is de komst en vervolgens de verliesgevende exploitatie van het Curaçao Medical Center (CMC). De indirecte aanleiding is de (on)houdbaarheid op de middellange termijn van de landsbijdrage in het bvz-fonds. Het rapport kan beschouwd worden al een pas op de plaats van de zorginterventiestrategie die in oktober 2018 startte.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.