‘Alle Parlatino-reizen waren vooraf al goedgekeurd’

Van een onze verslaggevers
Willemstad - Alle reizen naar het buitenland in verband met Parlatino die nu plaatsvinden zijn al aan het begin van het jaar goedgekeurd door het volledige parlement tijdens een Centrale Commissievergadering.

F04 Chili statenDat zegt Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. Ze verdedigt zich op deze manier tegen de toenemende kritiek in de gemeenschap over de vele vaak dure reizen die Statendelegaties maken.

Nu gaat het om een bezoek aan Santiago de Chile, waar de Statenleden belast met Landbouw, Veeteelt en Visserij een bijeenkomst bijwonen van het Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Daar zijn dan vier van de in totaal 21 Statenleden van Curaçao bij aanwezig: Juniël Carolina en Maria Nita (beiden MFK), Corine Djaoen-Genaro (PNP) en Rennox Calmes (TPK).

Calmes is net terug uit Jamaica waar het ging over vrije zones. Hij was daar samen met David Seferina (MFK) en Gwendeel Mercelina (PNP). En zij - Seferina en Mercelina - gaan ook naar Atlanta in de Verenigde Staten voor het ‘Curaçao Altanta Braves Partnership’ op 24, 25 en 26 juni. Daar zijn ook de ministers Ruisando Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling en Sithree van Heydoorn (MFK) van Sport bij.

Het vele gereis heeft ertoe geleid dat de post hiervoor op de begroting van de Staten al met een ton zou zijn overschreden dit jaar. Ook door het kabinet-Pisas en bepaalde diensten en overheidsgelieerde instellingen, zoals toeristenbureau CTB, wordt er opvallend regelmatig naar het buitenland gevlogen. Dubai was daarbij een hoogtepunt.

Dit leidt tot kritische opmerkingen in een periode dat er nog altijd bezuinigd wordt en Curaçao nog niet voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de afbouw van de inkorting van 12,5 procent op ambtenarensalarissen en de door de overheid gesubsidieerde instellingen.

,,De kritiek op het reisgedrag van ministers en Statenleden zwelt aan. De overheid heeft voor het in standhouden van basisvoorzieningen geen geld, maar intussen brengen bewindslieden en parlementariërs bijkans meer tijd door in een vliegtuig dan in een vergaderzaal”, schrijft Dossier Koninkrijksrelaties. En Caribisch Netwerk stelt: ,,Reizende politici zelf onderwerp van discussie op Curaçao: ‘Zijn al die dure wereldreizen wel echt nodig?’.”
In amper een half jaar tijd hebben parlementsleden ruim 400.000 gulden uitgegeven aan elf dienstreizen, berichtte Vigilante. Het budget is dit jaar al met een ton overschreden. Dagblad Èxtra meldt ook dat al die reizen van parlementariërs gewoon doorgaan alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Volgens Statenvoorzitter America-Francisca is het aantal reizen wel te verklaren: in de afgelopen twee jaar zijn er amper reisbezoeken gedaan vanwege de corona-beperkingen. Sommige parlementsleden vinden hun verschillende wereldreizen een must, omdat ze voor hun politieke werk ‘hun horizon moeten verbreden’. Anders blijf je ‘kleingeestig’ als je op een klein eiland blijft, stellen zij.

Andere collega-Statenleden - vooral te vinden in de oppositiebanken - vinden dat het geld voor urgentere dingen gebruikt kan worden en niet voor ‘snoepreisjes’. Zeker zolang Curaçao nog (lang) niet uit de crisis is.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.