Grootste plannen Caribbean Petroleum Refinery van groep-Giusti

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Deze week beginnen de besprekingen van het onderhandelingsteam van de regering en van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) met Caribbean Petroleum Refinery, geselecteerd als de toekomstige operator van de voormalige Shell- en latere PdVSA-raffinaderij op Curaçao.

Onderhandelingen Isla DUSHICaribbean Petroleum Refinery bv (CPR) is afgelopen week opgericht, zo blijkt na een blik in het register van de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor CPR Holding bv, met Luis Giusti Lopez als één van de bestuurders. De lokale directeur, die zowel bij de werkmaatschappij als bij de holding in de top zit, is Erchenel Doran.

Afgelopen week zijn alle formele stukken ter goedkeuring van de keuze voor CPR als ‘preferred bidder’ ontvangen, aldus RdK in een persverklaring. Alles is er nu op gericht om uiterlijk per 1 september dit jaar overeenstemming te hebben bereikt.

De verwachtingen zijn hooggespannen. CPR wordt gevormd door een consortium van zes Amerikaanse concerns en één van Brazilië. CPR mikt op een leaseperiode van 30 jaar plus nog eens 10 aanvullende jaren. De groep onder aanvoering van Giusti projecteert een investering van 650 miljoen dollar gedurende de eerste drie jaar, voor de revisie van de installaties met als doel een veilige herstart van de Isla-raffinaderij. Hiervoor zijn circa 2.000 werklieden van onderaannemers nodig.

Als de raffinaderij eenmaal in bedrijf is genomen, rekent CPR op zo’n 800 arbeidsplaatsen. ,,Onze raffinaderij zal overstappen op gas als brandstof om zodoende te voldoen aan de milieunormen”, aldus RdK in de verklaring. ,,De olieterminal bij Bullenbaai zal direct in gebruik worden gesteld.” De bedrijfsschool zal in verband met opleiding van personeel op korte termijn van start gaan en CPR zal zich van haar goede kant laten zien met financiële steun voor sport en onderwijs.

RdK legt uit dat er bij de laatste poging om een nieuwe exploitant voor Isla te vinden in totaal 53 partijen belangstelling toonden. De speciaal hiervoor aangestelde commissie deed een selectie teneinde tot een geschikte partner te komen. Daarbij zijn ook bezoeken gebracht aan de raffinaderij en Bullenbaai.

Uiteindelijk hebben drie groepen een ‘binding proposal’ uitgebracht, waarna het RdK-team de resultaten van de evaluatie hebben gepresenteerd aan de directeur, de raad van commissarissen (RvC) en de aandeelhouders (lees: de ministerraad).

Nu beginnen de onderhandelingen met als basis het gewonnen bod en de tot nu toe gemaakte afspraken. In een separaat ‘ancillary agreement’ worden besprekingen gevoerd met overheids-nv’s Curoil, Aqualectra, sleepbotenbedrijf KTK en Selikor. Doel is, zo herhaalt RdK, om uiterlijk per 1 september de exploitatie van de petroleuminstallaties van start te laten gaan.

Caribbean Petroleum Refinery (CPR) werd op 14 juni jongstleden opgericht, zo blijkt uit het Handelsregister. Bestuurders zijn de Venezolaan Alejandro Marquez Bustos; Raul Socorro Herrera, geboren in Venezuela maar met de Amerikaanse nationaliteit; en dus de Curaçaoënaar Doran. De gelijknamige holding heeft naast Giusti en Doran nog twee andere bestuurders: de Venezolaanse Amerikaan Billy Steblina; en de in Syrië geboren Venezolaan Mouada Chaar Chaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).