Financiering ambitieus plan op Isla-locatie blijft uitdaging

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ambitieuze bestuur van Porto Kòrsou - Orlando Meulens, Ronald van Sluisveld, Marc Arnold en Sven Rusticus - wil op de plek waar nu nog de honderdjarige Isla-raffinaderij staat ‘Plaza Porto Kòrsou’ realiseren ‘als een landmark voor Curaçao’. Maar, zo vraagt het Antilliaans Dagblad, hoe wordt dat betaald?

Portokorsou2Deze landmark is, zo zeggen de initiatiefnemers die (deels) in het verleden ook in GreenTown Curaçao zaten, geïnspireerd op de markt en ontmoetingsplaats Plaza Nobo (Marshe Nobo) op Curaçao. De dakconstructies van de drie torens hebben dezelfde gekartelde dakconstructie. ,,Het gebouw is een ontmoetingsplaats voor velen en heeft meerdere functies”, aldus een persbericht dat afgelopen week werd uitgestuurd inclusief bijbehorende architectonische impressies.
,,Stel je voor dat dit allemaal mogelijk is en dat we het kunnen financieren. Waarom zouden we het dan niet doen? Dat is de vraag waar de initiatiefnemers van Porto Kòrsou al jaren mee zitten.” Dat is de vraag - de vraag over financiering - die deze krant ook expliciet stelde aan de personen achter het plan, want in het persbericht zelf zegt Port Kòrsou er weinig tot niets over.
,,Beste initiatiefnemers, het ziet er super indrukwekkend uit”, liet de redactie aan het bestuur weten. ,,Wij willen vooral meer weten - een nadere toelichting - over de wijze van financiering en de financierbaarheid; wees daarbij zo gedetailleerd mogelijk. Om indruk te maken, gehoord te (blijven) worden en zo geloofwaardig mogelijk over te komen, is concrete onderbouwing van de financiering onzes inziens een noodzaak. Bij voorbaat dank.”
Namens het bestuur antwoordde Sven Rusticus: ,,Dank voor vragen. Hieronder een toelichting op de financiering”, waarop Porto Kòrsou met een opsomming komt:
,,De economische potentie van het grondgebied is in kaart gebracht en is zeer hoog bevonden. De Europese investeringsbank is geïnteresseerd om een deel van het project te financieren, omdat we ons laten leiden door de UN Sustainable Development Goals (SDGs), klimaatdoelen en het versterken van de economische weerbaarheid en onafhankelijkheid van Curaçao. De Europese Investeringsbank heeft dit onderschreven in een letter of support, ten tijde van GreenTown.”
Verder: ,,De visie is in lijn met het Green Climate Fund en andere multilaterale organisaties en ontwikkelingsvisies en financieringsbronnen. Verschillende organisaties hebben uitgesproken mee te willen denken en medewerking te verlenen.”
En, zo vervolgt Rusticus: ,,Private investeerders hebben gerekend op de potentie en onderschrijven de economische haalbaarheid en rendabiliteit. Porto Kòrsou werkt hiertoe samen met investeerders en projectontwikkelaars, family-offices en private investeerders. Een van deze investeerders en projectontwikkelaar is door Porto Kòrsou gepresenteerd aan RdK (overheids-nv Refineria di Kòrsou, namens het Land Curaçao eigenaar naar het terrein bij het Schottegat waar de raffinaderij op is gevestigd, red.)”.
Ook, aldus Rusticus: ,,De grote voorwaarde voor investeerders om te investeren en te committeren is een gunstig investeringsklimaat, gebaseerd op duurzame garanties van de politiek en de samenleving van Curaçao. Infrastructurele werken zullen immers moeten aansluiten bij de ontwikkelingen en dat kan en wil Porto Kòrsou niet in haar eentje op de schouders nemen. Publiek-private samenwerking is noodzakelijk en de manier - er zijn vele internationale best practices - om dit soort ontwikkelingen vorm te geven.”
Tot slot op de vraag van deze krant over de financiering/financierbaarheid: ,,Een gunstig investeringsklimaat moet er komen. Porto Kòrsou wil daaraan werken, commitment van de overheid is een noodzakelijke voorwaarde!” Aan het eind van de opsomming geeft het bestuurslid aan ‘te hopen dat dit een duidelijk beeld geeft’.
Terug naar het persbericht. Porto Kòrsou heeft naar eigen zeggen een plan ontwikkeld. ,,Om dit plan kracht bij te zetten heeft Porto Kòrsou, in samenwerking met JHK Architecten in Utrecht, een visie ontwikkeld voor een landmark op Curaçao aan de waterkant van het raffinaderij-terrein.”
Om het ambitieuze plan en zichzelf kracht bij te zetten, stellen de initiatiefnemers dat ‘elke verandering begint met een eerste stap’. ,,Dit monumentale gebouw is een eerste stap op weg naar een duurzame toekomst. Het is bedoeld om mensen aan het denken te zetten en bij te dragen aan de discussie over de toekomst van de haven van Curaçao. Door maatschappelijke participatie, creativiteit en kennis wordt de visie beter. Durf te dromen en onthoud dat elke grote verandering begint met een visie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).