‘Welke maatregelen zal nieuwe exploitant (moeten) nemen?’

Van onze redactie
Willemstad - ,,Klopt het dat het gebruik van pitch (asfalt) als brandstof niet meer is toegestaan? Dat zou een stap in de goede richting zijn, maar strenge milieunormen zullen met alleen deze maatregel nog niet gehaald kunnen worden.”

IslaDat schrijft Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) na uit de media vernomen te hebben dat de gekozen nieuwe exploitant voor de raffinaderij, de groep Giusti (Socap Corp), moet voldoen aan de strenge milieunormen conform het Hofvonnis; verwijzend naar het Antilliaans Dagblad van gisteren.
,,Wij vertrouwen erop dat dat, zoals in het Hofvonnis nadrukkelijk ook opgenomen, per direct zal zijn”, aldus Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen aan een reeks functionarissen, waaronder premier Gilmar Pisas (MFK) en interim-directeur Patrick Newton van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).
,,Welke maatregelen zal de nieuwe exploitant (moeten) nemen om aan de strenge milieunormen te gaan voldoen?” vraagt Smoc, die al jarenlang strijdt tegen te hoge concentraties uitstoot door de Isla-raffinaderij.
Al eerder stelde de organisatie die opkomt voor een schoon milieu op het eiland een reeks vragen, waar zij tot op heden geen antwoord op mochten ontvangen, en nu verzoekt Smoc ‘dringend ons te informeren welke strenge milieunormen er zullen worden vergund voor welke gevaarlijke stoffen, hoe die gemeten gaan worden, en hoe en door wie overschrijding gehandhaafd gaat worden’.
En: ,,Ook verzoeken wij u ons te informeren wanneer een eventuele hindervergunning wordt neergelegd ter inzage en welke bezwaarprocedure zal worden gehanteerd.” Daarbij wijst Smoc tevens op het vervolg van de vorige bezwaarprocedure inzake het overzetten van de Isla-vergunning aan RdK. ,,Wat is daarmee gebeurd?”
Dat is tevens een van de vragen die al in november 2020 werden gesteld aan regering, RdK en overheidsdiensten, namelijk naar de status van de bezwaarprocedure verlen(g)ing vergunning Isla/Rdk en de daarbij gehouden hoorzitting van 9 juli 2020.
Verwezen wordt naar de vonnissen in verband met de plicht moderne milieunormen per 1 september 2020 toe te passen. ,,Welke moderne milieunormen en standaarden aan kandidaat-exploitanten worden opgelegd, zoals ook jarenlang toegezegd door de overheid?”
Smoc wil een garantie wat betreft het verbod op het gebruik van pitch als brandstof voor Isla en CRU (Curaçao Refinery Utilities) in lijn met het Marpol-verdrag (internationaal maritiem verbod van brandstof met meer dan 0,5 procent zwavel per 1 januari 2020).
Ten aanzien van het Environmental Permitting Framework vraagt Smoc naar de status en herhaalt het eerdere verzoek om een exemplaar zoals verzocht tijdens hoorzitting. ,,Hoe en door wie zal er worden gehandhaafd op in ieder geval de luchtkwaliteitsnormen en welke sancties worden opgelegd?”
Gezien het voornemen van de overheid en RdK om met een preferred bidder verder te gaan voor de verdere exploitatie van de raffinaderij ‘in een tijd waarin raffinaderijen vooral gesloten worden, om economische motieven en in een streven naar duurzaamheid en bijdrage aan beheersing klimaatverandering’, is voor Smoc een zeer belangrijke vraag wat de reden is om door te willen gaan met een raffinaderij, waarbij een investering van ten minste 2 tot 3 miljard dollar vereist is om aan moderne producteisen en milieustandaarden te kunnen voldoen.
,,Laat duidelijk zijn dat Smoc op geen enkele wijze kan en zal toestaan dat er vanaf het moment van een eventuele herstart sprake kan zijn van uitstoot die moderne milieunormen overschrijdt, ook niet tijdelijk. Iedere exploitant dient de garantie af te geven per direct te kunnen voldoen aan moderne luchtkwaliteitsstandaarden”, schrijft Van Leeuwen.
,,Zoals tijdens de afgelopen jaren duidelijk is geworden uit de luchtmetingen van de overheid zelf heeft de raffinaderij - anders dan alle theoretische berekeningen van Isla en StAB/TNO leken aan te tonen - de slappe normen uit haar vergunning van 1997 jarenlang fors overschreden, zonder dat er sprake was van enige handhaving. De door Isla en StAB/TNO aangenomen achtergrondvervuiling van verkeer, scheepvaart en Aqualectra blijkt met een bijdrage van zo’n 10 mcg/m3 zwaveldioxide totaal niet relevant te zijn (geweest). Refineria Isla/PdVSA heeft hiermee ten onrechte een forse dwangsom ontlopen.”
De bewoners onder de rook hebben die ‘schandelijke overtreding’ met hun gezondheid en zelfs met hun leven moeten bekopen, aldus Smoc. ,,Die tijd mag nooit meer terugkomen en het is aan de overheid, GMN (het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur) en RdK om dat te waarborgen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.