Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vreemdelingenbarak bij de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) is, na internationale kritiek op de onmenselijke omstandigheden, definitief gesloten.

F01vreemdelingenbarak dicht 1Dat stelt Human Rights Defense Curaçao (HRDC) van Ieteke Witteveen, die aangeeft dat dit is gebeurd nadat de Committee against Torture (CAT) deze maand was komen inspecteren. Witteveen: ,,De politie noch het personeel van de gevangenis weten nu wat te doen met een achttal Venezolaanse ongedocumenteerde migranten, die op Curaçao bescherming zoeken. Er is kennelijk nog steeds geen adequate locatie voor plaatsing van deze mensen. De gevangen crisismigranten zijn afgelopen weekend, tegen hun wil, overgeplaatst naar de politiecellen in Barber en vervolgens overgeplaatst naar blok 1 van SDKK, waar ook misdaadverdachten zitten. Communicatie met de gevangen vluchtelingen bleek gisteren niet mogelijk.” Er is nog een zestal vrouwen in de vrouwengevangenis en een aantal personen is vorige week zaterdag via Panama teruggevlogen naar Venezuela.

Bij HRDC is bekend dat alle huidige acht gedetineerde mannelijke vluchtelingen een beroep doen op bescherming onder artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) om uitzetting te voorkomen. Volgens de stichting hebben degenen die al vanaf 8 februari vastzitten allen een garantsteller. ,,Dat is iemand die onderdak en voedsel garandeert. En dat is het enige alternatief dat Curaçao nu aan ongedocumenteerden kan bieden om hun tijd buiten de gevangenismuren door te kunnen brengen. Tientallen crisismigranten maken hier gebruik van. Zij hebben de plicht zich wekelijks of maandelijks te melden bij de Vreemdelingenpolitie Rio Canario.” De organisatie roept daarom op om ook de huidige acht ongedocumenteerden met een meldplicht vrij te laten.

HRDC vraagt zich af wat de interdepartementale Taskforce Ongedocumenteerden, die op 9 november 2017 met een Landbesluit werd opgericht, in de tussentijd heeft gedaan. ,,Zoals bekend zijn de grenzen met Venezuela sinds 15 december 2021 ook gesloten voor deportatie of repatriëringsvluchten. In 2022 zijn via de Dominicaanse Republiek of Panama Venezolaanse migranten uitgezet, zoals vorig weekend nog het geval was”, zo besluit HRDC.

Over het uitzetten van ongedocumenteerden stelt de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK) in een reactie: ,,Het Land Curaçao is verplicht op grond van verdragen, wet- en regelgeving alle (beschermings-)verzoeken van vreemdelingen in behandeling te nemen. Zolang niet op een dergelijk verzoek is beslist, wordt een ongedocumenteerde vreemdeling niet gerepatrieerd. De repatriëringen van het afgelopen weekeinde hebben enkel plaatsgevonden onder de twee navolgende omstandigheden. Het ging om vreemdelingen die op eigen verzoek zijn gerepatrieerd dan wel om vreemdelingen die na het uitzitten van hun straf een uitzettingsbevel van de Procureur-Generaal hebben ontvangen vanwege hun strafrechtelijk verleden.”

Minister Hato is momenteel in Nederland. Hij voert onder meer besprekingen over het laatste deel van de financiering voor de afronding en ingebruikname van de nieuwbouw ten behoeve van tijdelijk verblijf van ongedocumenteerden. Voor zijn vertrek nam hij poolshoogte van de voortgang van de werkzaamheden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.