‘Tijdnood regering mag niet ten koste gaan van kwaliteit wetgeving’

Van onze redactie
Willemstad - De Raad van Advies Curaçao (RvA) is normaal terughoudend met het verstrekken van ongevraagd advies aan de overheid, maar in 2021 is dat bij vijf gelegenheden toch gebeurd. Ter vergelijking: de twee voorgaande jaren 2020 en 2019 gebeurde dat eenmaal.

RvAIn het meest recente jaarverslag, dat deze week is uitgebracht, wordt gedetailleerd stilgestaan bij ‘dit opvallende gegeven’, zoals de raad het zelf noemt. Ook staat de RvA stil bij het effect van het werk van de raad: ,,Het effect van gevraagde - en ongevraagde - adviezen van de raad in de uiteindelijke wetsvoorstellen is niet altijd duidelijk.” Soms kan dit herleid worden uit een onderdeel van de aangepaste toelichting op de (ontwerp)regeling waarin wordt ingegaan op de aanbevelingen van de raad, wat een ‘nader rapport’ wordt genoemd. ,,Dit kan wel aardig wat stof opleveren voor het parlementaire debat dat nog moet volgen over zo’n wetsontwerp”, aldus de RvA.
In het voorbije jaar heeft de raad 28 adviesverzoeken behandeld; in acht gevallen ging het om een spoedadvies. Dat waren er weliswaar iets minder dan in het eerste coronajaar (2020), maar het hoogste adviescollege van Curaçao wijst er regelmatig op dat het vereist is dat de indieners ‘eerst goed voorwerk’ hebben verricht, terwijl de noodzaak van de snelle behandeling ook moet worden toegelicht. Vervolgens moet de RvA de nodige tijd worden gegund om met een weloverwogen advies voor de dag te komen.
,,De regering komt met regelmaat in tijdnood, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de wetgeving”, meldt de raad. ,,Toch is het de RvA in alle acht gevallen gelukt om in drie weken tijd te reageren op de verzoeken om een spoedadvies.”
Omdat de RvA in algemene zin aandacht blijft vragen voor de noodzaak ‘om de kwaliteit van de initiatiefontwerpen die vanuit de Staten komen te verbeteren’, is in het jaarverslag de suggestie gedaan om hiervoor wetgevingsjuristen in te schakelen of de juridisch adviseurs van de Staten(leden) te trainen in de wetgevingsleer.
Het adviescollege is niet gebonden alleen adviezen te verlenen wanneer er een wetsontwerp is ingediend; ook eigener beweging kan de raad dus met een advies komen. In 2014, 2015, 2017 en 2018 bracht de RvA geen ongevraagd advies uit; in 2016 waren dat er twee en in zowel 2019 als 2020 gebeurde het eenmaal.
Over het algemeen is de RvA naar eigen zeggen ‘erg terughoudend’ met het uitbrengen van een ongevraagd advies, wat ook blijkt uit het geringe aantal van dat soort adviezen dat in de voorbije jaren is uitgebracht. Maar nog vóórdat professor Rob van Gestel in een thematische bijdrage aan het jaarverslag met de aanbeveling kwam om meer gebruik te maken van dit middel, voorzag de RvA in 2021 de regering vijfmaal van een ongevraagd advies.
In het voorbije jaar ging het om (1) wettelijke regelingen die vervallen waren bij de transitie naar de autonome status van Curaçao; (2) voorgestelde regels voor overheidsentiteiten; (3) een ontwerpregeling voor bezoldiging en pensioen van bewindslieden; (4) een ontwerpregeling voor voorzieningen van leden en oud-leden van de Staten; (5) en nogmaals over de vervallen wettelijke regelingen bij de transitie van Nederlandse Antillen naar de nieuwe staatkundige structuur van het Land Curaçao.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.