CMC wil hoger budget dan vastgesteld door ministerie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ziekenhuis CMC (Curaçao Medical Center) wil van de overheid budget voor méér arts-assistenten en met een hoger bedrag per arts-assistent.

cmcOp de vraag wat het gerecht vindt van de discussie tussen CMC en de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) over de arts-assistenten, luidt het antwoord van de rechter dat de beroepsgrond van het ziekenhuis ‘niet slaagt’.
GMN heeft bij de door CMC bestreden beschikking voor het jaar 2020 het zorgbudget verhoogd voor arts-assistenten. De minister is daarbij uitgegaan van 85 procent van de werkgeverskosten voor arts-assistenten bij een bezetting van 31 fte (full time equivalents) aan arts-assistenten. GMN heeft het budget voor arts-assistenten vastgesteld op 3.145.000 gulden (ruim 3,1 miljoen).
Het CMC voert echter aan dat bij brief van 31 maart 2020 gemotiveerd is verzocht om een budget voor arts-assistenten hoger dan de minister van Gezondheid nu heeft toegekend, namelijk 4.865.000 (bijna 4,9 miljoen). Het CMC baseert zich op 37 fte aan arts-assistenten met 132.500 aan werkgeverskosten per arts-assistent per jaar.
Het gerecht stelt vast dat het verschil in gevraagd en vastgesteld budget wordt veroorzaakt doordat het CMC budget wil voor meer arts-assistenten en met een hoger bedrag per arts-assistent.
De advocaat van de minister heeft ter zitting toegelicht dat op advies van de Werkgroep (tijdelijk) Geïntensiveerd Budgetteringscyclus is gerekend met 119.354 per arts-assistent (per jaar). Verder heeft hij ter zitting toegelicht dat het aantal van 31 arts-assistenten gebaseerd is op de behoefteraming van het Land, opgesteld door Serving Keli, inspecteur-generaal Inspectie Volksgezondheid.
Dit is volgens het ministerie van GMN het bij de start van het Curaçao Medical Center feitelijk aantal aanwezige arts-assistenten. Ter zitting heeft het CMC erkend dat er 31 arts-assistenten werkzaam waren ten tijde van de start van het nieuwe ziekenhuis eind 2019.
Gelet op deze toelichting van GMN ziet het gerecht in wat het CMC aanvoert ‘onvoldoende reden’ voor het oordeel dat verweerder niet in redelijkheid het budget voor arts-assistenten op 3,1 miljoen heeft kunnen vaststellen. ,,Deze beroepsgrond van het CMC slaagt niet.”
Nog even terug naar die 85 procent van de werkgeverskosten: het zorgbudget van het Land is voor de dekking van de kosten die het CMC maakt bij het verlenen van zorg aan verzekerden die vallen onder de basisverzekering ziektekosten (bvz) en die groep vormt circa 85 procent van alle patiënten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).