Rechter pleit voor overleg over vaststelling zorgbudgetten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De zaak is inhoudelijk gewonnen door de GMN-minister, nu het beroep van ziekenhuis CMC ongegrond is verklaard op het meest belangrijke punt.” Dat zegt advocaat Richard Pols die namens de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) optreedt als gemachtigde in de rechtszaak van het ziekenhuis tegen de regering van Curaçao. Hij legt uit: ,,Dat betrof immers de eis van het CMC dat de minister ‘al de werkelijke kosten van het CMC’ zou moeten betalen.”

CMCPols licht verder toe: ,,Het CMC kan dus niet ongecontroleerd de kosten maar laten stijgen zonder dat het CMC hierover verantwoording zou hoeven af te leggen.” De discussie kan volgens de raadsman ‘nu meer inhoudelijk worden gevoerd op de details met betrekking tot correcties die zijn toegepast op de exploitatiebegroting’.

,,Daarnaast loopt het traject om te komen tot een duurzame exploitatie van het CMC. Partijen zullen met name ook om tafel met elkaar verder moeten”, aldus de advocaat die deze zaak namens minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid doet.

Dat partijen vooral met elkaar verder moeten blijven praten, is ook een opmerking die de Lar-rechter (Landsverordening Administratieve Rechtspraak) expliciet maakt in de uitspraak van deze week. ,,Kijkend naar de belangen heeft de Lar-rechter zich tijdens de zitting hardop afgevraagd hoe een uitspraak van het gerecht op de door het CMC aangevoerde argumenten tegen de door verweerder (minister GMN, red.) gegeven beschikkingen bijdraagt aan een langetermijnoplossing van de onderliggende problematiek”, aldus rechter Sander Lanshage.

De kosten van deze procedure, die voor beide partijen niet gering zijn, kunnen volgens het gerecht ‘wellicht beter besteed worden aan het overleg tussen partijen’, namelijk ‘om te komen tot een gedeeld duurzame aanpak van de totstandkoming van de budgetten voor het CMC’.

De rechter heeft overigens wel begrip voor de toelichting van het ziekenhuis dat de gang naar de Lar-rechter voor CMC ‘de enige weg is’ om de vastgestelde hoogte van de zorgbudgetten aan te tasten. De rechter geeft partijen echter in overweging om vooral het overleg op weg naar de vaststelling van de budgetten te optimaliseren.

,,Voor de vaststelling is financiële en medisch kennis en kennis van de zorg essentieel. Partijen hebben die kennis. De Lar-rechter niet.” Daarbij komt dat de rechter enkel kan oordelen over de argumenten zoals door het CMC naar voren zijn gebracht, waarmee het gerecht aangeeft dat ‘de gekozen insteek van de procedure dus ook grotendeels de uitkomst bepaalt’.

CMC vindt budgetten te laag; GMN-minister vindt van niet

Het CMC is het nieuwe ziekenhuis op Curaçao dat sinds november 2019 zorg verleent. Het CMC was aanvankelijk beoogd op de locatie naast de universiteit UNA (thans UoC) aan de Jan Noorduynweg en later op het Amstelterrein bij Nieuwe Haven. Uiteindelijk is het CMC gerealiseerd naast en gedeeltelijk op het terrein van het voormalige Sehos-ziekenhuis in Otrobanda.

Het CMC (HNO Transitie en Exploitatie nv) betaalt maandelijks huur aan HNO Vastgoed en Beheer nv, die verantwoordelijk is voor het gebouw en de medische apparatuur op de korte en lange termijn.

Het CMC krijgt van GMN jaarlijks een budget. Het budget is voor de dekking van de kosten die het CMC maakt bij het verlenen van zorg aan verzekerden die vallen onder de basisverzekering ziektekosten (BVZ).
In de rechtszaak gaat het over de vastgestelde budgetten voor de jaren 2020 en 2021. Het CMC vindt dat de budgetten te laag zijn en de minister van GMN vindt van niet.

Belangen

Tijdens de zitting is met partijen, voorafgaand aan het bespreken van de argumenten, gesproken over de belangen die spelen bij beide partijen. Het belang van het CMC is het kunnen continueren van het leveren van zorg als enige ziekenhuis van Curaçao met een afdeling spoedeisende hulp, IC (intensive care), NICU (neonatale intensive care unit) en CCU (cardio care unit).

Die zorg kan alleen geleverd blijven worden als het zorgbudget wordt verhoogd. Het CMC kampt al met forse verliezen, zoals deze krant gisteren al berichtte: 13,5 miljoen gulden in 2019; 42,8 miljoen in 2020; en 58,2 miljoen in 2021.

Het overgrote deel van de zorg levert het CMC aan mensen die via de SVB (Sociale Verzekeringsbank) verzekerd zijn. Als het budget niet wordt verhoogd, staat de continuïteit van de zorg op het spel.
Voor de minister van Gezondheid (lees: het Land Curaçao) staat op het spel de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van niet alleen het CMC, maar óók de andere zorg op Curaçao. Het budget van het CMC komt uit het BVZ-fonds (basisverzekering ziektekosten), dat gevuld wordt door mensen op Curaçao die premie betalen plus nog door extra bijdragen van het Land.

Uit dat fonds wordt ook andere zorg bekostigd, zoals huisartsenzorg en farmaceutische zorg. Het fonds kent al een tekort. Meer budget naar het CMC betekent minder budget naar de eerstelijnszorg. Als de zorg in de eerste lijn minder budget krijgt, kan de kwaliteit daarvan afnemen waardoor er meer druk ontstaat op de tweedelijnszorg bij bijvoorbeeld het CMC.

En als het tekort van het fonds verder oploopt, komt de liquiditeitssteun uit Nederland in gevaar. Voorwaarde voor verdere liquiditeitssteun is immers onder andere dat de tekorten in de sociale fondsen niet verder mogen oplopen. De liquiditeitssteun uit Nederland is volgens de regering-Pisas (MFK/PNP) van groot belang voor de gehele Curaçaose bevolking.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.