Willemstad - Uitgangspunt was dat door 40 miljoen dollar te steken in een reddingsoperatie van Damen Shiprepair Curaçao - 20 miljoen door Curaçao met behulp van Nederland en 20 miljoen door Damen Group - zoveel mogelijk banen in deze vitale sector behouden bleven.

damenHet langdurig uitvallen van een drijvend dok van Damen strooide wel roet in het eten, waardoor de werf het de komende tijd met slechts twee dokken moet doen; en als gevolg daarvan ook minder werknemers. Naar verluidt met 78 arbeidsplaatsen minder van de circa 265.
Steven Martina vertelt in gesprek met het Antilliaans Dagblad over het eerder opgetuigde reddingsplan. Nu als Statenlid voor MAN in de oppositie, maar daarvoor minister van Economische Ontwikkeling en politiek belast met het dokbedrijf. Hij gaat terug naar het begin.
,,CHE is Coho geworden, immers de ‘O’ van ontwikkeling - economische ontwikkeling - moest integraal onderdeel worden van het geheel; dat was een randvoorwaarde voor de MAN als coalitiepartner om het Coho-proces voort te zetten.” CHE stond voor Caribische Hervormingsentiteit en Coho staat voor Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.
,,Deze boodschap is goed overgekomen bij toenmalig staatssecretaris Raymond Knops. En als blijk van commitment heeft hij 20 miljoen euro toegezegd als beginkapitaal voor een ontwikkelingsfonds waar gebruik van kon worden gemaakt voor garantieregelingen alsook ‘big ticket items’.”
Big ticket items zijn, licht Martina toe, grote financieringen die mogelijk gemaakt worden voor vitale bedrijven die door de pandemie in problemen zijn geraakt. Om als ‘vitaal’ te worden aangemerkt moet zo’n bedrijf aan verschillende criteria voldoen, waaronder de impact op de sector en de werkgelegenheid, als de onderneming over de kop gaat. ,,De combinatie CDM Holding/Damen Shiprepair Curaçao voldeed aan deze criteria.”
De problemen zijn veroorzaakt, aldus de MAN-politicus, door minder werk dan vooraf voorzien, doordat de Isla-raffinaderij niet meer operationeel was, wat verergerd werd door de internationale sancties tegen Venezuela, met covid als de nekslag.
Voor de redding van deze bedrijven moest een procedure worden doorlopen zoals dat in Europa ook gebeurt bij overheidssteun aan noodlijdende bedrijven, een en ander om de schijn van oneerlijke concurrentie tegen te gaan.
De Curaçaose ministerraad van toen en de Nederlandse overheid zijn overeengekomen om deze procedure toe te passen voor een reddingsplan van CDM Holding en Damen Curaçao. Daarbij zijn derden, waaronder KPMG in Nederland, ingeschakeld om het reddingsplan op te stellen.
,,Het initiële plan ging uit van een capaciteit van drie dokken”, aldus de oud-minister. ,,Tot hier was mijn betrokkenheid tot en met half juni 2021.” Daarna trad de regering-Pisas aan. Overigens meldt Damen Curaçao op de website (nog steeds) vier dokken: de oorspronkelijke uitgegraven dokken ‘Antillia’ en ‘Beatrix’ en de twee vanaf 2018 door Damen meegebrachte drijvende dokken: het grote ‘Curaçao’ en het kleinere ‘Damen’.
In juli 2021 heeft ook het grote drijvende dok schade opgelopen, aldus Martina, waardoor dit dok voorlopig niet meer in gebruik kan worden genomen. Daardoor moest het reddingsplan gewijzigd worden en omgezet in een plan uitgaande van twee dokken: ,,Het weer in werking stellen van het derde dook is vooruitgeschoven met minimaal vier jaar”, weet Martina. ,,Aan alle fronten tegelijk werken is geen reëel haalbaar scenario.”
Over de gelden, wil het MAN-Statenlid het volgende kwijt: ,,De enige manier waarop het geld los kan komen is als de overheden - dus Nederland en Curaçao - overeenstemming bereiken over de inhoud van het reddingsplan. Pas dan zal Nederland akkoord geven dat de gelden aangewend kunnen worden conform het plan.”
Dit houdt volgens Martina in dat er een kapitaalinjectie komt van de Curaçaose overheid in overheids-nv CDM Holding, gebruikmakend van de 20 miljoen euro, zodat die aan haar verplichtingen kan voldoen, waaronder het afbetalen van enkele prangende schulden alsook het doen van noodzakelijk overeengekomen investeringen.
,,Eenzelfde bedrag zal Damen moeten investeren, vanuit de eigen groep, om aan haar verplichtingen te voldoen, alsook investeringen te plegen die aan haar toekomen. Een kleine 40 miljoen dollar bij elkaar dus, als kapitaalinjectie om de sector overeind te houden.”
De situatie die zich nu voordoet is, aldus de oud-minister, dat Damen een ‘workforce’ heeft afgestemd op drie dokken, terwijl de komende vier jaar maar twee dokken operationeel zullen zijn. Het gevolg is dus, hoe pijnlijk ook, afvloeiing van personeelsleden op basis van de beperkte infrastructuur die in gebruik is.
Wat naar de mening van Martina ‘betreurenswaardig’ is, is dat de reddingsactie van een vitale sector, die zorgt voor behoud van werkgelegenheid, nu door emoties, onjuiste informatie en beschuldigingen over en weer in opspraak is geraakt. ,,Hopelijk draagt deze informatie bij aan inzicht van de feitelijkheden van het proces.”
Voor meer informatie over Damen Shiprepair Curaçao, zie ook:
damenshiprepair.com/en/shipyards/damen-shiprepair-curacao/facilities


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.