Financiën: Eerst uit eigen reserves

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aanzuivering van de tekorten en/of verliezen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) door de landen moet worden gezien als een ‘ultimum remedium’, aldus het Kabinet van de minister van Financiën van Curaçao.

F06 CBCS zelfonderz Giro Dushi cmykEn, zo wordt er direct aan toegevoegd: ,,Een beroep op de landen kan alleen worden gedaan indien de CBCS het tekort niet uit haar overige reserves kan aanvullen.” Het Antilliaans Dagblad stelde hierover vragen aan de woordvoerder van de minister alsook aan de afdeling communicatie van de CBCS.

De aanleiding vormt de publicatie vorige week in deze krant dat bepaalde extra lasten naar het oordeel van het kabinet-Pisas ‘hun oorsprong hebben bij de CBCS’. Het gaat daarbij ten eerste om de door het Land Curaçao van CBCS overgenomen vordering op Girobank van 267 miljoen gulden; en daarnaast ten aanzien van zowel Curaçao als Sint Maarten de aanzuivering van de verliezen van de CBCS tot en met 2025 van circa 100 miljoen gulden.

,,Oftewel, lasten die primair ten laste van de CBCS komen”, meent de regering in Willemstad. Het is niet bekend hoe de regering-Jacobs in Philipsburg op Sint Maarten hierover denkt. Naar aanleiding van de beweerde verwachte geaccumuleerde verliezen van 100 miljoen tot en met 2025, vroeg de redactie de Centrale Bank dit nader te duiden.
,,De CBCS is momenteel druk bezig met het afronden van de jaarrekening 2021. Zodra de jaarrekening is vastgesteld, zullen we deze integraal publiceren en vragen hierover graag beantwoorden. Op dit moment is er geen nieuws te melden hieromtrent”, luidt in eerste instantie het antwoord.

Daarop liet deze krant weten niet naar de jaarrekening 2021 te hebben gevraagd, maar - ter verificatie - naar de feitelijke juistheid van de bewering van de minister van Financiën van Curaçao inzake geprojecteerde verliezen tot en met 2025. Daarom werden de vragen beleefd herhaald. Ook de vragen over de wettelijke plicht van de landen om CBCS-tekorten/verliezen aan te zuiveren - of juist niet.

,,In het kader van het opstellen van de jaarrekening worden ook nieuwe prognoses voor 2022-2025 gemaakt. Gezien de ontwikkelingen op de internationale kapitaalmarkt zijn de verwachte rente-inkomsten en daarmee het resultaat van de Centrale Bank aan continue verandering onderhevig”, luidt het vervolgantwoord.

Ook aan de woordvoerder van Financiënminister Javier Silvania (MFK) werd verzocht om de uitlatingen van de bewindsman te staven. Daarop kwam deze verklaring: ,,Per brief de dato 6 oktober 2021 informeerde de CBCS de minister van Financiën dat zij een tekort verwacht van gemiddeld 20 miljoen gulden per jaar tot en met 2025. Volgens de CBCS zouden de landen op grond van artikel 34, tweede en derde lid, van het Centrale Bank-statuut dit tekort moeten aanzuiveren door storting conform de geldende verdeelsleutel.”

Echter, zo vervolgt de woordvoerder van de minister: ,,Op grond van de bovengenoemde artikelen dient de CBCS een reservefonds te vormen tot een bedrag van 30 miljoen gulden. Op het moment dat het reservefonds onder de vereiste 30 miljoen raakt en dit niet uit de overige reserves kan worden aangevuld, moeten de landen dit tekort aanzuiveren door storting conform de geldende verdeelsleutel.”

Onderbouwing verzocht

De redactie had de Centrale Bank gevraagd om het door Silvania genoemde bedrag van 100 miljoen aan (verwachte) verliezen tot en met 2025 nader te onderbouwen en toe te lichten. Maar ook of dit nog steeds conform de eerdere projectie is; destijds bekend geworden via de minister van Financiën van Sint Maarten. Op grond daarvan werd duidelijk dat de CBCS destijds tussen 2020 en 2024 een verlies projecteerde van 87,5 miljoen gulden: ,,Het betreft een projectie en niet de verwachte uitkomst”, nuanceerde de Centrale Bank-woordvoerder toen desgevraagd. Dat had te maken met sterk terugvallende renteopbrengsten.

Deze krant vroeg deze week ook een nadere uitleg over hoe het precies zit met de wettelijke plicht van de landen (de vermogensgerechtigden) om de verliezen en tekorten van de CBCS aan te zuiveren? ,,Hoe is dit (wettelijk) geregeld en hoe kan dit eventueel worden afgedwongen?”

En verder: ,,Als dit aanzuiveren door de landen niet gebeurt, dreigt dan een financieel penibele situatie voor de CBCS? En hoe financiert de CBCS dan de tekorten/verliezen tot en met 2025? Door het aangaan van leningen bijvoorbeeld?” Tot slot werd gevraagd naar de financiële resultaten van de CBCS vanaf 2018 en heden en wat de verwachtingen/projecties zijn voor de komende jaren?

Per jaar zijn op hoofdlijnen de winst- en verliesrekeningen op de website gepubliceerd als de ‘Condensed Financial Statements’. Over 2020 bedroeg het verlies 3,9 miljoen gulden vergeleken met nog een winst van bijna 6,9 miljoen over 2019.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.