Curaçaose Michael Römer zit voor Interpol in Frankrijk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao kan meer gebruikmaken van Interpol als het gaat om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Het eiland betaalt voor het lidmaatschap en de Curaçaose Michaël Römer zetelt op dit moment in het hoofdkantoor van de secretaris-generaal van Interpol in Frankrijk.

interpolHij voerde onlangs een gesprek met premier en Justitieminister Gilmar Pisas (MFK). Römer was in de eerste jaren na 10-10-’10 (interim-)hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).
Interpol is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van politieorganisaties bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Tijdens het overleg heeft Römer uitleg gegeven over zijn strategische en operationele bijdrage aan een intensievere samenwerking met politie en justitie in de regio en de Amerika’s, vooral als het gaat om transnationale criminaliteit.
Curaçao kan dus volgens Römer meer gebruikmaken van de diensten van Interpol en zelf een inventarisatie doen van waaraan behoefte is. Hulp kan gegeven worden op strategisch, tactisch en operationeel gebied en er kunnen samenwerkingen en allianties (partnerships) gesloten worden wereldwijd of in de regio, zo is door Römer uitgelegd. Dat geldt ook voor het volgen van speciale trainingen en capaciteitsontwikkeling. Verder kan er intensiever overleg zijn over de ‘best practices’ en juridische expertise en kennis die technisch innovatief zijn in de strijd tegen algemene criminaliteit en transnationale criminaliteit in het bijzonder. Vooral de ‘high impact’-crime kan met hulp van Interpol beter aangepakt worden, zoals cyberaanvallen. ,,Interpol kan landen helpen met het versterken van de cybersecurity. Maar ook als het gaat om bestrijding van terrorisme, witwassen van geld, drugs- en wapenhandel en intellectueel eigendom”, aldus de uitleg van de regering over het onderhoud.
Tot slot heeft Römer aangegeven dat ook andere ministeries intensiever gebruik kunnen maken van Interpol via het ‘National Central Bureau’, waar interministerieel wordt samengewerkt om zo breder internationale aspecten aan te kunnen pakken.
Pisas is uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Interpol in Frankrijk om met eigen ogen te zien wat daar voor werk verzet wordt.
Römer werd aangesteld bij de VDC nadat Edsel Gumbs eind 2010 als hoofd van de VDC eerst kortstondig opgevolgd werd door voormalig gezaghebber Liza Dindial. Die stapte echter snel op na het eerste vonnis waarin Gumbs in het gelijk werd gesteld. De veiligheidsdienst was ten tijde van de regering-Schotte (MFK/PS/MAN) in ernstige verlegenheid gebracht door het conflict tussen Gumbs en de minister-president en de screening door de VDC van de bewindslieden. Dit leidde tot het verwijt dat er vanuit de leiding van de dienst een complot zou zijn gesmeed om de regering omver te werpen, waarna Schotte zelfs besloot tot een operationele shutdown van de VDC.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).