SVB: Loonderving in 2020 lager en in 2021 hoger door corona

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ziet in 2021 een stijging in de kosten voor loonderving, omdat het ziekteverzuim als gevolg van het coronavirus is toegenomen. Het gaat om uitgaven die de SVB heeft in verband met het doorbetalen van het salaris van de zieke werknemer aan de werkgever.

SVB FOTO DUSHI 4Het gaat om een totaal geschat bedrag van circa 20 miljoen gulden betaald aan loonderving (ZV) in 2021. Dit is 20 procent meer dan 2020, toen het ziektegeld ZV ruim 16 miljoen gulden bedroeg. Wordt nu het coronavirus opgevoerd als reden voor de hogere kosten, opvallend is dat de SVB in het jaarverslag 2020 juist spreekt van een lagere uitkering aan loonderving, eveneens als gevolg van het coronavirus.
,,De lagere uitkeringen in 2020 vergeleken met 2019 (toen was het ook ruim 20 miljoen gulden, red.) worden veroorzaakt door het verminderde aantal werknemers en de ‘lockdown’”, aldus het jaarverslag. SVB in een nadere uitleg tegenover deze krant: ,,Tijdens de lockdown werd er immers niet gewerkt of van huis uit, dus waren er minder arbeidsongeschiktheidsmeldingen.”
Volgens de SVB is de verhoging van het ziekteverzuim en daardoor de uitbetaling van meer loonderving in 2021 vooral corona-gerelateerd. De sociale verzekeraar constateert dat mensen zich sneller en makkelijker ao melden nu dit online gedaan kan worden, zonder doktersbriefje. De drempel is zo een stuk lager.
In het jaarverslag 2020 staat dat vanaf 1 februari 2013 het Ziektefonds ziektegeld (loonderving) uitkeert en dat deze uitkering sindsdien een opwaartse trend laat zien. De uitbetaling is nu gebaseerd op 80 procent van het loon bij vier dagen of langer durende arbeidsongeschiktheid.
De SVB dringt er al enkele jaren op aan om de wetgeving aan te passen en het aantal dagen waarna de werknemer zich bij de SVB moet melden voor medische controle te verlengen. Uitgelegd wordt: ,,Kort ziekteverzuim behoort naar moderne bedrijfsgeneeskundige inzichten thuis bij de werkgever en de werknemer en is vaak niet te herleiden tot medische oorzaken. Voorts geeft de verplichting opgenomen in de wetgeving dat de SVB, bij ziekte van vier dagen of langer, vanaf de eerste dag loonderving dient uit te keren een ongewenste prikkel. Ook op dit punt is het wenselijk om de wetgeving aan te passen. De SVB heeft aan respectievelijke regeringen een uitgewerkt wetsvoorstel gepresenteerd. Er is een conceptwetswijziging ingediend om de ziektedagen, die voor rekening van de werkgever komen, te verhogen van 3 dagen naar 6 dagen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).